Slovo je semenom

Slovo, slová sú novým semenom jari, pochopené z každej strany, tomu hovoríme viera rešpektu v štyroch ročných obdobiach. Som/si/ k sebe a blížnym úctivý/á/, všetko je postavené z chemických prvkov, ktoré roztápa psychika – duša. Pochopením a s rešpektom počúvam/š/ a vidím/š/ situácie v štyroch ročných obdobiach, ktoré sa v prítomnej chvíli prejavujú emocionálne na fyzickom tele.

Zabudnúť sa na hostine, cicať z hojnosti jesene života za výkon seba, alebo blížnych a správať sa, ako hosť bez zodpovednej povinnosti, naši predkovia tomu hovorili: ,,poď chlieb zjem ťa, ústa sú hotové“.

Psychika je psychickou chemickou továrňou, ktorá má úlohu riešiť každú situáciu. Situácia je materiálom pre lávu chemických prvkov, tým sa stavia stavba – zdravé fyzické telo.

Človek má statiku fontány:

  1. zima: prameň života v myšlienkach spí
  2. jar: prameň života sa slovom prebúdza
  3. leto: prameň života je v plnom prúde fontány statiky pre pohyb skutku
  4. jeseň: prameň života stráca svoju moc, rozpoznávam/š/ A – odbornosť – plodné semená, B – návyk sa stáva rutinou života aj pre cudzopasníkov – neplodné semená zabíjajú – vraždia mňa/teba/

Dnešný dátum 10.03.2024 /10. marec 2024/ nám pripomína psychickú chemickú továreň pre lávu – nádej semena, prejsť plodne cez skúškové mosty – v štyroch ročných obdobiach:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre učivo v štyroch ročných obdobiach
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre učenie žitia v štyroch ročných obdobiach
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre počutie a videnie dopadu v štyroch ročných obdobiach
  4. 1 x 3.. = dávam/š/ všetkému čas, vidím/š/ a počujem/š/ dopad v štyroch ročných obdobiach
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života: štyri ročné obdobia sú plodnosťou a harmóniou života /premyslieť receptúru slova pre výkon skutku, a tak následne vychytať možnosti pre znamenitú kvalitu semena – česť odborníka/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2024 /10. marec 2024/

Vytlačiť Vytlačiť