Slaná nota z hlbín vôd

Otázka dňa: posilňujem/š/ plytkosť sladkých vôd jazyka, alebo preverujem/š/ hĺbku tónu – slanosť každého koordinovaného svalu? Rozpoznávať podstatnosť panenských krokov, postavených na slanosti svalov pre poznanie všetkých chutí: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných, ktoré slová treba preveriť – štartovacia dráha a aké slová sú v cieli – preverených zažitých spoznaných piatich chutí života.

Dnes sa viackrát vrátime k článku: ,,Dovoľ si byť pánom dokonalého panenského systému“, k vete: ,, váhy – skrytá jeseň života, použité slnko v druhej časti aury pre: ,,škrupinu plodu života“ chemických prvkov, kde vládne planéta Neptún – Boh mora a riek, je tretím krokom v nebeskej sláve„. Pre kontrolu pozrime na prvok vody, kde sa nachádza slaná chuť z hĺbky vôd. Vidíme, že myseľ v prítomnej chvíli je presýpacími hodinami vôd. Zaznamenám/š/ čas: ,,Tu a teraz“. Nedá sa nikomu diktovať, každý si vyberá učiteľa sám. Duchovný informátor si nájde priestor v ušku ihly a preverí mňa/teba/, či hľadám/š/ sladkosť života v každej situácii. Tak srdce – horká chuť si otvára životný priestor.

Vo všetkom hľadajme úctu – vieru, hľadáme zrelosť – sladkosť. Zradená úcta – viera je zanedbaný životný koreň: pre kolobeh života – suchý strom.

Žijeme v časoch, kde morálka klesla hlboko do bodov tuhých mrazov, kde strach prestal existovať, naši predkovia pochopili a uchopili túto vetu, jedným výstižným slovom: ,,kurva“. Keď sa pozerám do svojich ranných skúseností, kurva bolo dievča, čo uverilo sladkým rečiam a vyhovelo chlapovi, ktorému všetko prešlo, z ľudí si robil hlupákov.

Spomínam okrajovo na jeden príbeh, šikovnej ruskej dievčiny v rannej takzvanej cirkvi, dala sa pokrstiť zakladateľom cirkvi, ktorý ju následne chcel za manželku, ale manželstvo v takomto prípade nebolo možné.

Krst je prvým bodom zo siedmych sviatostí, manželstvo je siedmym bodom pre kolobeh života. Krst je poctivá panenská myseľ, živená so slobodnou psychikou a fyzikou, tieto dve slová tvoria takzvané manželstvo.

Dnešný dátum 03.03.2024 nám pripomína načúvať situáciám celým telom, pre znenie noty pri koordinovanom pohybe, tak sa spájam/š/ s hĺbkou slaných vôd pre panenskú čistú myseľ:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre rozpoznanie sladkej chuti na notovej osnove: A – hrajú sa smutné tóny – sladká chuť nepoznaná, B – hrajú sa veselé tóny – sladká chuť poznaná: ,,Tu a teraz“, tu sú prítomné: planéta Neptún – váhy života – škrupina plodu života
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, zopakujme si vetu: vodnar – skrytá zima, som/si/ vedomý/á/, že roľník a remeslo sú tancom života, tancujem/š/ v prítomnom čase tak, aký tón píska situácia pre úspešnú realizáciu. Vodnar sa mňa /teba/ pýta: Si ochotný/á/ počuť tanec pre hĺbku sily oceánu v prítomnej chvíli a podať olympijský výkon dňa?
  3. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, zopakujme si vetu: ryby – skrytá zima, prebúdza novú Jar ,,prvú čakru – živelné Slnko poznávať v štyroch ročných obdobiach – dokonalosť života“. Učíme sa kroky roľníka, robotníka detskou zodpovednou inteligenciou v kruhu päť – cípej hviezdy a tak získavam/š/ skúsenosti pre dospelú zodpovednú inteligenciu v šesť – cípej hviezde
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, zopakujme si vetu: býk /to som sama prekvapená, že si baran vymenil pozíciu s býkom/ – skrytá jar bojuje – klíči vo vzájomnej symbióze. Má svoj stanovený okruh skúsenosti okolo Slnka v prvej čakre, som/si/ na druhej pozícii v druhej čakre, poznávam/š/ pozíciu planéty Merkúr pre priestor tvorivosti, už nie som/si/ dieťaťom, už mám/š/ rozhľad – skúsenosti, viem/š/ akú silu ohňa v tvári nám živel slnko ukáže v štyroch ročných obdobiach

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.03.2024

Vytlačiť Vytlačiť