Si slobodným rodičom svojho života

Betlehem a pastieri ktorým je zvestovaný Ježiš: ,,Dnes sa nám narodil Ježiš, Kristus Pán“, nosiť Betlehemské svetlo v sebe. Slovo Betlehem, rozdelíme na tri častí: ,,be tle hem“,

 1. Be – si lietadlom, ktoré potrebuje pristáť
 2. tle – cítiš v sebe oheň – pristávacia plocha, pokoj vnútra
 3. hem /krv/- vzlietol si, si pochopený a blížni ťa rozumejú, je to len jedná oblasť zvládnutého remesla, alebo pestovania istej plodiny

Každý deň sa objaví niečo nové, kde potrebujeme poznávať, pristať na svojom lietadle, použiť pristávaciu plochu – dušu a spokojne sa pohybovať ďalej, cítime sa pochopený a šťastný.

Dnešný dátum: 18.03.2023 plaziaceho hada nás posilňuje: pomožme si tabuľkami

18.plukovníkZem4. čakrazelená farbaotec – slovo, matka – skutok4.zámenaCti si otca svojho i matku svoju
 1. číslo osemnásť oznamuje dieťaťu že je dospelým, stáva sa otcom slova a matkou skutku. Zodpovednosť pre načúvanie duše /Ježiš/a následne pre pohyb skutku /Kristus/
 2. plukovník – pevne stojíš na svojich nohách, jedno koľko rokov máš, máš v sebe pristávaciu plochu svojho ducha: dušu, pre pohyb sily tela
 3. planéta Zem – máme rôzne situácie, ktorou časťou zeme sa cítiš? púšť -samota, severný pól – nemôcť si spomenúť, rozum zmrzol, zamrznutý južný pól – neplodný život …
 4. štvrtá čakra – človek s čistým srdcom, jeho dotyk tvorí prekrásne háje, údolia matky Zem
 5. zelená farba – kam jeho noha vkročí, všetko sa rozzelená, vdychuje chuť života, hájom, údoliam, oáze …
 6. otec – slovo, matka – skutok. Duša je dnu v plnej inteligencii buduje rozvážnosť mysle, slov, skutkov, odbornosti. Slovo sa valí prúdom myšlienok. Čisté myšlienky máme spracované, tvoria následne skutok, alebo nespracované – nútené – kovové – toxické, život sa rúti, ako domček z karát, oklamaní zatlačili sme svoju dušu do kúta, hľadáme nevedomí svoju nahú dušu von medzi blížnymi
 7. 4 – svetové strany pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť
 8. zámena – všetko vyžaduje: rod/mužský, ženský, stredný, číslo/koľko pokusov si tomu venoval, aby si to vychytal/, pád /čo si očakával, v takom páde si skončil/
 9. Cti otca svojho i matku svoju – cti si slova na svojom jazyku a matku – koordinované pohyby svojho tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove: 18.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť