Si: Dedo mráz, Mikuláš, Santa Klaus po novom.

Stále je tu prítomná bielo červená postava – čistota krvi, odovzdávaná našim deťom na psychickej a fyzickej úrovni.

Vždy najprv prichádza čert, nespokojnosť, zloba, strach, … negramotnosť človeka. Za ním prichádza anjel, človek sa stíši, aby poznával nové, pokrokové. Tak prichádza nápad, čistota krvi: “ Mikuláš, Dedo Mráz, Santa Klaus.“

Kto, čo hľadá, sám seba odmení. Prekonal si čerta? Hľadal si anjela? Prišiel sladký nápad? Prišiel Mikuláš, Dedo Mráz, Santa Klaus.

Zvony na veži, ti každú hodinu oznamujú, že si celistvá inteligentná bytosť. Celistvosť má každá sekunda, týždeň, rok… . Celistvosť je kruh, opakovanie matky múdrosti. Strážme si inteligenciu pokroku.

Sú tu. Boli a budú pravidlá univerza. Všetci sme podrobení pravidlám slnečnej sústavy: stromu poznania, alebo kohútovi a vajcu. V každom katolíckom meste sme videli pravidlá. Vždy tu bude krížová cesta, jedno ktoré remeslo robíš, čím sa zaoberáš. Je to satelit slnečnej sústavy, pre komunikáciu v piatej dimenzii – všade prítomnosť pokroku, pohyb v neobmedzenom časopriestore. Dnešný moderný človek to pozná, pod slovom dokonalý internet. Človeku pracuje mozog pre obyčajných ľudí na 4-5%. Vynálezcovia pracujú s 10% kapacitou mozgu. Učíme sa pokory, aby sme spoznali krásu o 90 – 96% viac využívať kapacitu rozumu. Tu sú pravidlá pre satelit slnečnej sústavy – stromu poznania – kohúta a vajca. Na kohútej lekcii sa usmejem. Je tam jasne položená informácia, kedy si parobok nezrelý a kedy si zodpovedný plodný otec.

Každý o niečom sníva, ako malé dieťa. Ja som snívala o poslednom súde na konci sveta. Vždy som sa zamyslela, aké otázky budú na večnom súde?

Dnes viem odpoveď. Nehľadaj v ľuďoch hlupákov, ale hercov pokroku. Ľudia ti neberú vnútornú pohodu, ale dávajú možnosť sa zamyslieť, cez pravidlá, pokrokovo žiť. Dodrž pravidlo: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Nehľadaj vinníkov, ale božích poslov, kde sa vieš zamyslieť, užiť inteligenciu a príde nápad. Použil si satelit slnečnej sústavy pre pokrok.

Ponúkam novodobé pravidlá:

Mínus tretia lekcia hovorí o krížovej ceste. Ja som ju prepísala na novodobú, pre presné pochopenie, čo je čo. Už nestrašiť, ale vedieť. Zrozumiteľnosť krížovej cesty sa dočítate na záver článku.

Mínus druhá lekcia je o zdravej psychike a fyzike, podľa pravidiel novodobej krížovej cesty. Je pre človeka zrozumiteľná.

Mínus prvá lekcia je o zdravých korienkoch, koreňoch a korení života, alebo kohúta rozdeleného na parobka a otca:

Myseľ – Spasiteľ- spásonosná + novodobá krížová cesta.

Slovo – Ježiš. Všetko Je. ŽI. Š – stíš sa, aby si použil dokonalý internet, počul slovo pokroku: nápad + novodobá krížová cesta.

Skutok – Kristus – s Kristom, slová čítaj od stredu, von z kruhu: sit ruk s (sito rúk stíšením) sit rok ms (sito rok používaj, si pripravený na MS – majstrovstvá sveta vo svojej profesii – obore) + novodobá krížová cesta.

Odbornosť – Mesiáš. Rešpektuj každé remeslo. Poriadna robota sa chváli sama. Remeslo je krížová cesta.

Lekcia nultá: Postavenie korábu – statiky – kríža, kompasu, kolobehu života cez novodobú krížovú cestu + rozostavenie päťcípu.

Lekcia prvá, Slnko: Prvá plavba na korábe, krkavec sa vrátil späť na koráb. Pohyb energie v päť – cípe po prvýkrát: kmeň života, alebo žĺtok života, od pása dole.

Lekcia druhá, planéta Merkúr: Druhá plavba na korábe, holubica sa vrátila späť na koráb. Pohyb energie v päť – cípe po druhýkrát: kmeň života, alebo žĺtok života, od pása dole.

Lekcia tretia, planéta Venuša: Tretia plavba na korábe, vody ustúpili, holubica sa nevrátila, prináša nám korunu života. Pohyb energie v päť – cípe po tretíkrát: kmeň života, alebo žĺtok života, od pása dole.

Lekcia štvrtá, planéta Zem: Zodpovednosť a slovo sa skutkom stalo. Slovo Otec. Skutok Matka. Pohyb energie v šesť – cípe po prvýkrát: koruna života, alebo bielok života, od pása hore.

Lekcia piata, planéta Mars: Slovo počuť. Pohyb energie v šesť – cípe po druhýkrát: koruna života, alebo bielok života, od pása hore.

Lekcia šiesta, planéta Jupiter: Slovo vidíš. Pohyb energie v šesť – cípe po tretíkrát: koruna života, alebo bielok života, od pása hore.

Lekcia siedma, planéta Saturn: Slovu rozumieš. Pohyb energie v šesť – cípe po štvrtýkrát: koruna života, alebo bielok života, od pása hore.

Lekcia ôsma, planéta Urán: strážcovia kvetu, blany poznania. Zdravá psychika. Dieťa človeka.

Lekcia deviata, planéta Neptún: Páni plodu, škrupiny života. Dedo človeka.

Lekcia desiata, Pluto: Žiara života. Rozhovor medzi dieťaťom – psychikou a dedom – fyzikou života.

Novodobá krížová cesta:

1. som božím dieťaťom.

2. stíšim sa.

3. dávam všetkému čas.

4. pre plodnosť života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova – učiva.

7. slovo žije sedem dni v týždni.

8. pre zákazku života.

9. pre múdrosť života.

10. pre vytrvalosť života.

11. pre zvládnuté pokrokové učivo života.

12. pre vyššie Ja v rutine života.

13. pre kraľovanie v každom obore.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Nikto si nič nekúpi, nepredá ti, nezadlží ťa, nezaistí ťa. Udrž si svoj vnútorný pokoj, aby ti dokonalý internet pokroku fungoval. Udržuj si satelit slnečnej sústavy, pre svojho ducha pravdy, pre telo a pre zdravé bunky. Ponúkam Vám všetkým, jedno akej ste rasy, národnosti, jeden horeuvedený zákon.

Čo sa stane až ignoruješ horeuvedený zákon. Zlomíš inteligenciu človeka, ducha pravdy. Človek sa nedokáže sústrediť, používať ducha pravdy pre dokonalý internet. Pozrime sa do histórie dôkazov človeka: Babylon, Sodoma, Gomora, bájna Atlantída.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 06.12.2020

Vytlačiť Vytlačiť