Šachovnica človeka a čas

V dnešnej modernej dobe, sa každý človek môže zoznámiť so šachovnicou svojho života a tou meriame čas. Sme deťmi matky zeme a každý deň na planéte Zem sa strieda deň a noc, poludník nad krajinou ukazuje poludnie a rovnobežky matky zeme, tým sa vytvárajú štvorce šachovníc, pre presné určenie polohy, to isté hľadajme v aure človeka. Ukazujú v človeku sever: ako používame rozum – plemenného býka v človeku, juh: ako používame nohy, rozbehnúť sa za svojím cieľom, a vždy sa vrátime na rovník, je to pás človeka a používanie rúk tvorivého človeka. Čas je lekár, kde odhaľuje pravých odborníkov.

 1. všetci máme korene života jednej podstaty plemenného býka – sme ľudia, môžeme zdravo myslieť a tým obhajovať semeno života
 2. zvládať naivnú dobrosrdečnosť, každý tvor sa učí, poznáva nové, preto každú informáciu si overuje a tak obhajuje kmeň života rastu semena
 3. každý človek i zviera niečo vie, má svoje návyky – tradície, pracuje v rutine života a tým je koruna života vždy spojená so semenom života
 4. človeka poznáme po ovocí a tým je žiara života, pripravené ozdoby vianočného stromčeka znázorňujú úspechy človeka a tým sú jeho odbornosťou v svedomitej praxi, kde sme rozmaznali našich blížnych v kvalite života, zber úrody a získanie nového zrelého semena pre nové klony pokroku ľudstva na planéte Zem
 • Neplač, že sa nedá, ale zomkni sa, aby ti srdce začalo biť pre Božiu pravdu, tá je večná
 • Až sa vytratí zmysel pre humor, zostáva len vážnosť zodpovednosti za prítomnú chvíľu života
 • O nič nežiadam, len načúvam Božej pravde, aby sa následne slovo overilo v praxi a tak sa získa viera v rutine života
 • Na koho sa má človek obrátiť, aby v sebe našiel plemenného býka? Na svoju vnútornú tichosť, tam nájde odkaz ako ďalej
 • Všetko zmôžeš, až máš skúsených, svedomitých ľudí okolo seba
 • Večný život má len to, čo má zdravé srdce, vychová – dá jesť každej bunke tela
 • Všetko má zmysel, keď vieš sa stíšiť, nájdeš súvislosti
 • Využi svoj životný čas svojim stíšením, tak uchováš svojho kormidelníka – zdravého ducha života
 • Na ceste životom nájdeš mnoho naivných ľudí, ktorí potrebujú láskavým slovom pohladiť, povzbudiť, obviazať rany života, aby ti uverili, nedaj sa svojou pýchou zmiasť
 • Tvorivosť je vážna vec, dokáže to zodpovedný človek
 • Možnosti sú krížne cesty, ktoré ťa vždy informačne posilnia
 • Vo svojom srdci nosíš zodpovednosť za svoj život

V rukách človeka je diamantový pluh, ktorý nám meria čas od severu až po juh, ako sme zvládali rovnobežky – nástrahy života. Všetko, čo sa nám nepáči treba zorať, kultivatorovať – drviť, brániť – vyrovnávať, aby semeno Božej pravdy mohlo nájsť úrodnú zem pre svoj rast, kvet a plod života a násjť nový začiatok: semeno života. Buďme zodpovední za svoje zmysly, človeka poznáš po ovocí. Užívajme svoju hlavu – Golgotu na najvyššej kvalitnej úrovni, zmysly tvoria, krížne cesty gejzír čistej vody: pozeraj tak, aby ti voňalo, pohľadom ovládaš zrak, posilňuješ, pečeň, žlčník a nájdenou zrelou vôňou posilňuješ pľúca, hrubé črevo. Počúvaj tak, aby ti chutnalo, porozumieť sluchom, posilňuješ obličky, močový mechúr a vychutnávaš si chuť života, posilníš žalúdok, pankreas, slezinu. Rozmýšľaj tak, aby sa ti dalo s rukami hrať, stíšením sa, rozum berie informačnú silu z jadra buniek a uchopením rúk – svojim hmatom, posilňujeme srdce, tenké črevo.

Dnes je posledný deň jesene, zajtra je slnovrat, začína tuhá zima, kde za tri dni oslavujeme Vianoce, pohľad mysle, čo človek môže svojou zodpovednou vytrvalosťou dosiahnuť. Tak príde Silvester a uvíta Nový rok, predsavzatia našich slov, Traja králi nesú myrhu: pre prácu na svojej Spásonosnej mysli, vo vnútri svojho tela, kadidlo: pre prácu na svojom Ježišovom slove, vo vnútri svojho tela, zlato: pre prácu na Kristových skutkoch, med: pre vrchol kvality osobnej odbornosti, pre prácu na Mesiášovej prajnosti, keď niekto vymyslí, urobí na vyššej kvalitnejšej úrovni ako Ty sám, úprimne sa teší tvoje vnútro na výsledkoch svojich blížnych.

Komu dáme zelenú, pýta sa aj dnes Pillát? Zločinnosti, že Boh pochybil a človeka vytvoril chorého?!. Dôvere, že Boh zodpovedne a nadčasovo vytvoril človeka, aby odhaľoval tajomstvá svojej originality a tým je každodenne používaná: myseľ, slovo, skutok, odbornosť?!. Vieme kedy užijeme otáznik, výkričník, bodku, kde vidíme a počujeme žiakov a učiteľov so zodpovednosťou mysle, slova, skutku, odbornosti … .

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 20.12.2021 dnes opakovanie, dvakrát čísla roku a dátumu

Vytlačiť Vytlačiť