Rovnosť na rovníku

Pozrime sa na obrázky ako na matku planéty Zem, kde každý človek kráča po rovníku /Ježiš kráča po vode/. Statika je osou života: A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami, dá sa obzerať z 360 stupňov od svitu do mrku a od mrku do svitu. Slovo kontroluje mesiac každú chvíľu, 24 hodín denne. Vidieť čin človeka, cez ktorý ubúdajúc /ubúdajúci mesiac/ záťaž sa mení v ľahkú inteligentnú bytosť, ale vidieť aj záťaž – krach – nečin, dorastajúc /dorastajúci mesiac/ vážnosť slova pre skutok, mení situáciu na inštinkt zvieraťa: ,,pasie svoju závisť a loví – zneužíva šikovných ľudí pre svoje ciele. Negatívna myseľ odoberá slovu vážnosť, zlyhá statika, vzniká priepasť, prepadá sa v autosugescii slova na psychickej – duševnej úrovni, tým sa človek stáva duchovným gejom – neplodného slova. Slovo je semenom, ktoré má svoj kolobeh života: pomyslieť – zima, povedať – jar, urobiť – leto, tak odbornosť skutku sa chváli sama – jeseň. Vždy tu bola veta: A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami – zdravé plodné semeno. Pochybovať o slove, oslabuje statiku poznávania – vtáčiu nôžku učiva v päť – cípej hviezde pre pochopenie, tým sa situácia skutku znehodnotí, stáva sa ,,lesbou.“ Skutok je ženská energia – rodiace ženy, tým si vytvárame teplé ženy – neplodných situácií. Buďme silní vo svojej podstate, oprime svoj chrbát o slnko ubúdajúceho mesiaca, brucho nám dobré trávi, rastieme: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti, zostáva za nami vážnosť činu. Keď sme uväznení argumentami, strácame oporu sebalásky v poznávaní seba, ideme k zániku, naše rozloženie upútava, že sme si zaťažili chrbtovú kosť – brucho nám zle trávi – ukazuje dorastajúci mesiac. Človek: duša a telo kričí od bolesti, chce oddych – pozeranie do stropu – uvoľniť sa, aby rozum načítal informáciu pre obnovenie bunky /bunečný pôrod/, pre spevnenie svalu orgánu. Bol/a/ si hluchý/á/ v načúvaní nového? Bliká ti zanedbaný čas oplodnenia. Strácaš sám seba, svoju identitu, zaspáva duša – psychika pre oplodňovanie informácií v dobe v čase, zostáva za ním jeho prázdne ubolené srdce – prázdne semeno, ktoré čaká na pomoc prebudenia spolupráce porozumieť sám sebe: psychika – duša – Adam – dokonalý internet, pre fyziku – telo – Eva – koordinovaný pohyb.

Pripomeňme si autosugescie čísel pre inteligenciu človeka, ktoré čísla sú aj: krížová cesta, príroda, remeslo … :

 1. som Božím dieťaťom
 2. stíš sa
 3. daj všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie svojho blížneho
 6. pre prijatie nového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja života v rutine života
 13. pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku

Obrázok nás vyzýva k plodnosti života: slovo – mužská energia – psychika – duša – Adam – dokonalý internet, skutok – ženská energia – fyzika – telo – Eva – koordinovaný pohyb. Každého vidieť a počuť ako používa dušu – psychiku dokonalý internet. Za nami vidieť slnko žiary života – nov, naše slová zhmotnené v skutok. Pred nami je myseľ a odbornosť – spln života. Čo robí duša a ako robiť s mysľou pri odborníkovi – psychiky – duši – Adamovi? Biblia hovorí: ,,Adam pozoruj“. Tabuľky hovoria, myseľ je noc – oddychuj, nechaj si nabíjať telo svojím stíšením, používaš svoju dušu – Adama – psychiku – dokonalý internet pre prijatie nového pokrokového slova – nápad.

Včera 04.11.2022 som riešila gejov – neplodné slovo, lesby – zanedbaný skutok. Plodnosť života je plemenným býkom – zdravej psychiky – duše – dokonalým internetom, tak následne vzniká tvorivosť – zdravá fyzika – telo – koordinovaný pohyb.

Dnes 05.11.2022 som riešila rovnosť na rovníku cez os statiky: Ježiš kráča po vode.“

Dnešný dátum 05.11.2022 nám podáva ruku k tvorbe cez blížneho:

 1. 2 x 0. = základ života je statikou
 2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom
 3. 3 x 2. = stíš sa, načúvaj duši – psychike – Adamovi, ver v dokonalosť, otváraš lexikón tvorivosti
 4. 1 x 5. = pre prijate svojho blížneho

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.11.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť