Rovnodennosť pre rovnocennosť

Rovnodennosť a rovnocennosť sú slova váh stálej cestnej premávky človeka. Človek je magnetický zhypnotizovaný svetlom, alebo tmou. Dávajme pozor na kritiku, je to energia hypnózy tmy hada, stávame sa jeho potravou, takzvaným zaslepením zhypnotizovaním – sami sa mu tlačíme do úst, svojou kritikou. Poďme sa vyslobodiť z hadej hypnózy.

Žijeme v dobe rozkvetu kvetu života pre plodnosť ako včela. Včelia kráľovná z úľom, je telo človeka – emócia áno, kde včely človeka sú emócia Nie. Uvedomením si, že nesympatický človek pre nás vytvára emóciu Nie, alebo už sme pre nič za nič nespokojný, vystrašený, ukrivdený, nazlostený … situácia je kvetom života /receptúra/ – naším dychom pre včely peľ – nektár, ktorý nosíme do úľa pre včeliu kráľovnú – telo. Kritika je včelie žihadlo /bomba pre rozbitie receptúry/, ktoré ničí človeka pomalým opuchom, upcháva otvory pre svetlo kyslíka – pre potrebné cesty dychu života, tam nastane stuchlina – diagnóza.

Duša človeka nepozná hranice, ani čas, žije s telom teraz a tu na zakvitnutej lúke – všetko čo je negatívne, čaká na opelenie v prepadových váhach – spomíname na uchopenie výzvy: ,,Milujte svojich nepriateľov“. To, čo je na váhach nadnesené je výživa tela svetla plodu života, za ktoré ďakujeme, tak si svetlo dávkujeme pre zdravú údržbu vrcholu tela – konečna vrcholu. Až nerešpektujeme konečnú vrcholu, tak telo zaznamená pýchu – seba vznietenie – vyhorenie – z očí.

Dnešný dátum 17.01.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ života ,,kvet sa stáva ovocím“
  2. 2 x 1. = som, si včelou života, rozpoznávam emóciu Nie – kvet života, od emócie Áno – plodu života
  3. 2 x 2. = stíš sa, zastav sa, nevchádzaj hadovi do úst svojou kritikou, tak nájdeš peľ pre plodnosť svojho života
  4. 1 x 3. = všetkému daj čas, spracovaná emócia Nie detskou zvedavosťou je nektárom života. Spracovaná v prítomnej chvíli emócia áno, je udržiavanie olympijského ohňa pre plodné chvíle života
  5. 1 x 7. = Božie slovo žije sedem dní v týždni, ponúka stále reálne príklady pre plodný pobyt na planéte Zem

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. – 17 – stálu možnosť rovnodennosti a rovnocennosti v spojitosti s Univerzum pre Cejch koordinovania ľudského ega
  2. – 01 – som, si Božím dieťaťom, dokonalou brúskou pre výživu tela. Ja tebe a Ty mne
  3. – 20 – pre nové nápady – vízie života
  4. – 23 – pre plodnosť života úľa včelej kráľovnej – osobným príbytkom majetku duše človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.01.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť