Riaď v sebe štyri živly života.

Buď, buďme originálni, začnime pracovať so štyrmi živlami. Zvládneme svoj kríž – statiku – svoj originálny kompas – zvládnutie kohúta v sebe. Kohúta v sebe zvládneme, keď spracujeme emócie. To, čo sa nám nepáči, potrebujeme prijať, modernizovať – poznávať nové – pokrokové. To, čo sa nám páči rozvíjame, spoznávame všetky zátišia – vychytáme, až sa to stáva rutinou života. Rutinou života je Boží svet. Emócie života sú zvieracím svetom, silní požierajú slabých. Príde na každého čas, kto bránil pokroku. Nespracovaná emócia zabíja človeka. Človek je ako autíčko. Prosí – spaľuje toxické látky. Ďakuje – udržiava zdravý kyslík v sebe – dokonalosť Univerza.

Prvý živel života je živel vzduch. Človek má vedieť, kde je sever. Tu je duchovná zóna. Buď, buďme, v sebe dobrým kňazom. Táto kolónka patrí Pľúcam, Hrubému črevu, pomalému tichému dychu, aby sme čuchom rozpoznávali vône pokroku. Zvládneš živel vzduch, poznáš vôňu, obhájil si dych života, máš vánok života. Pomalý tichý dych života. Máš čistú myseľ – zákazku života.

Druhý živel života je živel oheň. Človek má vedieť, kde je východ. Tu je politická zóna. Buď, buďme v sebe dobrí politici v každej oblasti života. Táto kolónka patrí Obličkám a Močovému mechúru v päť – cípe. Tu sa pátra po pravde. Všetko Božie je založené na múdrosti. V päť – cípe múdrosť ducha a bunky, kráča stále za človekom, aby si spoznal a obhájil múdrosti života. V šesť – cípe stojí na pevných základoch duch a bunka na múdrosti života. Múdrosť života jasne počuješ, počujeme. Zvládneš živel oheň, poznáš pravdu slova. Máš pokojné slovo – múdrosť života. V šesť – cípe vládne v ohni života poznanie Božej chute – vytrvalosť života – zdravý Žalúdok, pankreas, slezina. Zvládaš pravdu života, máš pod kontrolou živel ohňa života.

Tretí živel života je živel voda. Človek má vedieť, kde je juh. Tu je zóna lekára špecialistu. Buď, buďme k sebe dobrí lekári. Táto kolónka patrí Pečeni a Žlčníku. Tu sa slovo skutkom stáva. V päť – cípe je vytrvalosť. V šesť – cípe je zvládnuté nové pokrokové učivo, ktoré prebúdza človeku zrak. Máš prax – čistý pohľad, liek života. Zvládaš živel vodu svojim remeslom.

Štvrtý živel života je živel zem. Človek má vedieť, kde je západ. Táto kolónka patrí človeku, ktorý má hlavu na svojom mieste, vie ruky priložiť k dielu. Na juhozápade ducha a bunka v päť – cípe je nápis: zvládnuté nové pokrokové učivo Srdca a Tenkého črevo človeka. V šesť – cípe je nápis na bráne života: vyššie Ja v rutine života – čistá myseľ ducha a bunky človeka. V päť – cípe vládne chuť – chute človeka, kde sa rozhoduje, či si nezlomným predátorom a potom si zvieraťom, nepatríš do ľudskej ríše, Tvoje vyššie Ja blúdi v budúcnosti, alebo si zviera v ľudskej koži. Obhajuješ svoj Žalúdok, pankreas, slezinu – sladkosť života. Máš spracované emócie majstra človeka, máš srdce na pravom mieste, kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, si slobodná ľudská bytosť. Stojíš na zasnúbenej zemi – v raji človeka. Máš hmatateľne spracované emócie – zvládnutý živel zem.

Každý kráča sám za seba, nesie svoj kríž – statiku pre každú novú chvíľu. Zopakujme si autosugescie slova kríža – statiky:

  1. Som esom života – božím dieťaťom
  2. Stíšim sa
  3. Dávam všetkému čas, kým sa dielo postaví – uskutoční – zhmotní sa
  4. Pre plodnosť života
  5. Pre prijatie blížneho
  6. Pre prijatie nového pokrokového učiva – nápad
  7. Slovo Božie žije sedem dni v týždni

Zopakujme si autosugescie slova tvorby:

8. Pre zákazku života

9. Pre múdrosť života

10. Pre vytrvalosť života

11. Pre zvládnuté nové pokrokové učivo života – prax

12. Pre vyššie Ja v rutine života

13. Pre slobodné kraľovanie života myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

14. Pre zdravú psychiku a fyziku.

Človek v sebe nosí ľudskosť. Máš a vieš spracovať emócie. Si človekom v srdci – kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Pomalým tichým dychom spracovávaš tlak života, aby si spoznal vôňu života, počul chuť života a videl hmatateľnú realizáciu života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 03.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť