Pros a ďakuj

Deň nám pripomína venujme sa siedmemu a ôsmemu víru života, ktoré pôsobia na ľavú a pravú hemisféru – jadro bunky – podstaty človeka pre slobodu psychiky a fyziky získanú podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, tak tvoj chrám Boží má stálu cirkuláciu v kolobehu života.

Obrázky znázorňujú:

 1. lom bodu mrazu – tmy a lom bodu ohňa – svetla
 2. rozozvučanú siedmou čakrou uchopíme rozum do hrsti
 3. rozozvučanú myseľ ukotvíme v nultej čakre
 4. rozozvučané ukotvené slovo jazyka komunikuje z nultej čakry s Univerzum
 5. rozozvučaný vojenský režim kvality života je terčom dňa aura bunky
 6. rozozvučané overené slovo jazyka skutkom sa rozozvučí v štvrtej čakre
 7. rozozvučané slovo počuješ – pokoj – raj vytvorený na planéte Zem
 8. rozozvučané slovo má možnosti – komunikácia na plaziacom sa hadovi s Univerzom oslobodiť sa cez svojich blížnych

Prítomnosť má určené pravidla, priaha a vypriaha troch koňoch života v obrázkoch 1, 4, 7, 8:

Pohľad na obrázky sa zmenil v rozostupe priestoru. Siedmy vír je o minulosti o šťastných chvíľach života. Ôsmy vír je o budúcnosti vždy je tam mrcina – plaziaci sa had, ktorého lomíme so svojim egom cez blížneho s vetou: ,,Bože, nepočítaj mu to za hriech“, plne si uvedomujeme, že daná situácia je tu preto, aby sme si vybrali medzi siedmim a ôsmym vírom života.

Koľko času potrebuje človek, aby sa stal svojprávny? Otázky písané: 26.12.2015

 1. Meriaš si čas meditácie, priblíženie k prahu Nebeského otca?
 2. Za aký čas požehnáš, zaklopeš na dvere Nebeského otca?
 3. Koľko času ti zaberie, že všetko obsahuje projekt, recept rozhovory s Nebeským otcom?
 4. Za aký čas vyhrnieš rukávy a odskúšaš v praxi recept, projekt?
 5. Koľko času trvá, kým naučíš remeslo talentovaného učňa?
 6. Koľko času prejde ešte, kým človek nevychová seba a blížneho?
 7. Koľko názvov má rajská záhrada Nebeského otca?

Sedem rokov uplynulo, koľko námahy sme do toho dali, aby sme rozpoznávali mrcinu života, kde človek nesúhlasy s daním režimom, aby sa vybral na cesty na svojom hadovi, uchopiť rozumom dianie okolo seba, so slovami: ,,Bože nepočítaj im to za hriech“. Pohladiť prítomnú chvíľu, veriť v odbornosť Božiu, tým sa chcieť poradiť s Univerzum. Pozorne pozri, ako sa dopracovať k deviatym kruhom – múdrosti života, použiť tretiu čakru. Učivo v tretej čakre je o možnosti poznávaní koruny života: ,,šesť cípej hviezdy.“ Keď som prvýkrát maľovala posun energií z päť na šesť cípu hviezdu, horúce slzy mi padali a znela pesnička: Skaly, skaly, tam pukali, pane, pane, zmiluj sa nad nami.

Ôsmy vír života slova prosím:

Použitie ôsmeho víru života pre štart bakteriálnej čističky vôd v tele slova prosím: do – re – mi – fa – sol – la – si – do, stíšime sa, aby sme si uvoľnili piatu čakru – kravatu na krku – korunu stromu života pre nové informácie s informačného poľa cez jemnosť dotyku načítavania informácií. Sadneme si na okraj stoličky, ako na koňa, uvoľňujeme napätie fyzického tela, pre vnímanie opratách v rukách /rany Ježiša Krista na rukách/a v nohách citeľné objatie koňa v kantároch. Je to energia krotenia koňa, hľadáme čistotu realizovania sa /ranu Ježiša Krista v boku/, toxíny meníme na čistú pitnú vodu. Ôsmy vír života slova: prosím

 1. tretia čakra: možnosti realizovania sa
 2. štvrtá čakra: otec slovo a matka skutok – komunikujú s druhou čakrou: tvorivosť
 3. piata čakra: počuté slovo – komunikuje s prvou čakrou: dokonalosť
 4. šiesta čakra: videné slovo – komunikuje s nultou čakrou: základ života
 5. siedma čakra: rozumieš slovu – komunikuje s mínus prvou čakrou: cirkulácia v kolobehu života
 6. prvá časť aury: blana kvetu života – komunikuje s mínus druhou čakrou: kompasom života
 7. druhá časť aury: škrupina plodu života – komunikuje s mínus treťou čakrou: rovnocennosť
 8. tretia časť aury: čerstvosť zrelosti bunky – komunikuje s mínus štvrtou čakrou: noc a deň – rovnodennosť
 9. sloboda psychiky a fyzika – komunikuje s mínus piatou čakrou: plaziacim sa hadom života – čo je deň v hľadaní žitia s láskou – slovo prosím – nasýtený vír baktérií v tretej čakre

Zodpovedne zaviazaná kravata života je činnosť siedmeho víru života – blahodarného dychu života. Siedmy vír života slova: ďakujem

 1. piata čakra: počuješ slovo
 2. šiesta čakra: videné slovo – komunikuje so štvrtou čakrou: máš otca slovo pre matku skutok
 3. siedma čakra: uchopené rozumom slovo – komunikuje s treťou čakrou: máš možnosti života
 4. prvá časť aury: blana kvetu života – komunikuje s druhou čakrou: tvoríš
 5. druhá časť aury: škrupina plodu života – komunikuje s prvou čakrou: s dokonalosťou života
 6. tretia časť aury: čerstvosť zrelosti bunky – komunikuje s nultou čakrou: základom života
 7. sloboda psychiky a fyziky komunikuje s mínus prvou čakrou: cirkuláciou kolobehu života

Človek žije v láske v piatej čakre, pre počutí siedmeho víru rozozvučaného v piatej čakre je to šepkár slová pre skutok – pestovanie rajskej záhrady plní funkciu slova Ďakujem. Možnosť zmeny je rozhodnosť použitia dňa pre rázne zmeny, použitia ôsmeho víru života, rozozvučí tretiu čakru – komunikácia v prítomnej chvíli z človekom, ktorý verí a požaduje zmenu: ,,Kde sú dvaja – traja v mojom mene, tam som i Ja“ – Božia prítomnosť pre nové zmeny života plní funkciu slova Prosím. Nesúď, lebo odsúdiš seba, ale hľadaj človeka, ktorý chce problém riešiť – napredovať, – v plnou parou v pred pre nové zmeny života. Kritika je prepad do čiernej diery, tak sme to definovali do teraz, ale sami vidíme a počujeme, že sme zostali v čiernej diere siedmom víre života a tam je ešte ôsmy vír života – komunikácia s Bohom Univerzum: ,,Ja a Boh“ – rozhovory s Bohom jedno v ktorom čase sa prebudíme – uveríme a tým požiadame o zmeny života, aby sme sa posunuli na ceste života ďalej a tak našli cieľ cesty pokoja – rutinu života, ktorá sídlo má v siedmom víre života. Pozri obrázok pre mrcinu dňa, pre nové s jasnými pravidlami:

 1. som, si Božím dieťaťom
 2. stíš sa
 3. daj všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života kontrolované pod mini sterom mikroskopom
 13. kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku
 15. dokonalosť – hviezda Slnko – prvý Boží príkaz v prvej čakre
 16. tvorivosť – planéta Merkúr – druhý Boží príkaz v druhej čakre
 17. možnosti – planéta Venuša – tretí Boží príkaz v tretej čakre
 18. otec – slovo a matka – skutok – planéta Zem – štvrtý Boží príkaz v štvrtej čakre
 19. slovo počuješ – planéta Mars – piaty Boží príkaz v piatej krčnej čakre
 20. slovo vidíš – planéta Jupiter – šiesty Boží príkaz v šiestej čakre – tretie oko
 21. slovu rozumieš – planéta Saturn – siedmy Boží príkaz v siedmej čakre
 22. slovo tvorí blanu kvetu života – planéta Urán – ôsmy Boží príkaz v prvej časti aury
 23. slovo tvorí škrupinu plodu života – planéta Neptún – deviaty Boží príkaz v druhej časti aury
 24. slovo tvorí čerstvú zrelú bunku – Pluto – desiaty Boží príkaz v tretej časti aury
 25. sloboda so slovom: pre mier´, si jazdec svojho vnútra, tvojím koňom je deň s jasnými požiadavkami, každý je staviteľom svojho chrámu Božieho – tela na víroch života s pomocou baktérií, kde spúšťame váhy života: Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Blížni sú svetlom, umenie čítať vo svetle z informačného poľa

Dnešný deň 31.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = v pevných základoch života je ukrytá mrcina – plaziaci sa had v mínus piatej lekcie v mínus piatej čakre v koreňoch života
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre poznávanie Univerzum: Kde sú dvaja – traja v mojom mene, tam som tam i Ja
 3. 4 x 2. = stíš sa, len tak rozpoznáš štyri smery života: mysli, počúvaj, konaj, ukazuješ svojim výkonom prosperitu seba, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planétu Zem ukotvenú v slnečnej sústave – rezonuješ s matkou – planétou Zem a s otcom – s Univerzom
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, aby nastalo ozvučenie zladené – rezonancia synchronizovane

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života je mini ster kontrolovaný pod mikroskopom
 2. 20 – slovo vidíš – planéta Jupiter – šiesty Boží príkaz /nezosmilníš/ v šiestej čakre – tretie oko
 3. 22 – slovo tvorí blanu kvetu života – planéta Urán – ôsmy Boží príkaz /nepožiadaš manželku blížneho svojho/ v prvej časti aury
 4. 31-24=7 – slovu rozumieš – planéta Saturn – siedmy Boží príkaz /nepokradneš/ v siedmej čakre

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť