Procesy človeka

Človek zdieľa pozitívny, alebo negatívny proces života, kde sa chváli – horí – vyhorí, alebo podceňuje – rozkladá sa – hnije. Medzitým sa nachádza cesta života, ktorá rozpaľuje oheň procesu rastu a udržiava proces rutiny reálneho života.

Dnešný dátum 23.09.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ procesov rastu a udržiavania inteligencie v čase priestore, v ktorom žijem/š/, mäkký, alebo tvrdý nárok na seba, alebo blížnych tvorí Sodomu – Gomoru, človek sa ničí sírou svojho, alebo blížneho dychu slova: pre myseľ, pre informačné slovo, pre informačný skutok, pre informačný proces odbornosti
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, otváram/š/ si, alebo zatváram, /š/ si cestu pokroku
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, rešpektuj semafor svojho života. ,,pros a ďakuj“
  4. 1 x 9. = pre múdrosť života, neznalosť systému neospravedlňuje, otváraš, alebo likviduješ cestu života v sebe, v rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente, na planéte Zem s lúčom lásky slnečnej sústavy a s lúčom lásky Boha Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť