Prijmime v sebe radostný ruženec

Prijmime v sebe radostný ruženec.

Dvadsať obrazov svetového mieru jednej jedinej bunky visia na dvoch stenách. Na jednej stene visia obrazy zeme a na druhej stene visia obrazy neba.

Na stene obrazov neba som objavila radostný ruženec, poďme si obrazy vypočuť čo hovoria, pre každého človiečika na tejto planéte, ktorý žil, žije i bude žiť.

Začíname od obrazu číslo trinásť:

Šesťcípa hviezda sa zatvára prvkom zem, čo pre telo človeka znamená žalúdok, pankreas, slezina, chuť sladká: Chuť. Tu je prvé tajomstvo radostného ruženca: „Ktorého si ,Panna z ducha svätého počala.“

Kedy, každý človek z ducha svätého počne? Je to zvládnutá emócia NIE, v políčku viera. Detská zvedavosť po poriadku života. Voláme to začiatok, oplodnenie. Opúšťame prvotinu prvku posvätného ohňa. Všetko čo sa ti nepáči, potrebuješ požehnať – prijať – oplodniť, púšťaš energiu z duše do tela. V myšlienke si povieme Bože nepočítaj to mne, im za hriech, ale i tu máš Bože svoj poriadok, tu som načúvam. Tak všetko prijímaš cez slovo jazyka do žalúdka, to je ten veľký kotol, do ktorého po celý život všetko strkáme duchovné i fyzické a telo s dušou to všetko strávi. Pýtam sa, čo ti všetko sedí duchovne v žalúdku? Hľadáš riešenie, hľadáš plodnosť života.

Pokračuje obraz číslo štrnásť:

Šesťcíp zatvára prvok strom, čo pre telo človeka znamená pečeň, žlčník, chuť kyslá: Zrak. Tu sa skrýva druhé tajomstvo radostného ruženca: „ Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.“

Kedy každý človek Alžbetu navštevuje? Je to zvládnutá myseľ, spracováva emóciu NIE, v políčku láska. Hovorí sa tam o troch mesiacoch, aj myseľ v systéme v svetový mier, v jednej jedinej bunke má tri mesiace, čiže prekonať zimu. Opúšťame prvotinu vodu múdrosti, pretekaná miazga zo stromu poznania. Každý sa prejavuje, aby vidiel a počul, ako hlasito, alebo ticho spracúvajú ľudia svoje nedostatky, aby kráčali pokrokovo? Sýtili sa z manny svojej duše! Potrebuješ svoju myseľ upriamiť a veriť v dokonalosť božiu, tak nosíš život pod svojim srdcom. Hľadáš možnosti v dokonalosti, len tak zotrváš v políčku láska. Každé srdce je predelené na dve polovice. Jedna polovica nesie živú vodu, čiže život, voláme to okysličená krv. V druhej polovici každý nosí mŕtvu vodu, voláme to neokysličená krv. Každý siaha po informáciách svojej krvi. Naladí sa na život – vedomý, alebo na smrť – nevedomý. Pýtam sa, ako používaš mŕtvu a živú vodu vo svojom živote? Taká informácia sa rozbehne, rozletí po tvojom tele a okolí.

Obraz číslo pätnásť:

Šesťcíp zatvára prvok oheň, čo pre človeka znamená srdce, tenké črevo, chuť horká: Hmat. Tu sa skrýva tretie tajomstvo radostného ruženca: „ Ktorého si Panna, v Betleheme porodila.“

Kedy každý človek v Betleheme porodí? Je to zvládnutý rozhovor opúšťame prvotinu zem, zanechávame v sebe posvätný oheň, ktorý dáva život. Osoba, ktorá usmernila tvoju myseľ, aby ti spadol kameň zo srdca. Pochopil si to, čo ti život prináša. Rozhovor ti priniesol úžitok, padla ti všetka ťarcha, je to duchovný pôrod. Neokysličená krv sa okysličila. V slove Betlehem čítaj pomaly: „BE TLE HEM.“ Be – neokysličená krv. Tlle – okysličuje sa hem – krv. Tvoja tvrdosť barana po spravodlivosti života, sa nasýtila ohňom lásky tvojej vlastnej krvi.

Obraz číslo šestnásť:

Šesťcíp zatvára prvok vodu, čo pre človeka znamená obličky, močový mechúr, chuť slaná: Sluch. Tu sa skrýva štvrté tajomstvo radostného ruženca: „Ktorého si Panna, v chráme obetovala.“

Kedy každý človek sa v chráme obetuje? Je to zvládnuté remeslo. Keď sa niekto spýta, kto to urobil? Aby ruka majiteľa diela sa mohla úspešne prihlásiť. Tvoje telo, chrám boží zaznamenal úspech, ktorý potrebuje obhájiť. Si obdivovaný, je to vyložená energia majiteľa diela, opúšťaš prvotiny vzduchu a ohňa, zatváraš prvok vodu.

Obraz číslo sedemnásť:

Šesťcíp zatvára prvok svetlo, čo pre človeka znamená rozum, prehrávač duše, vládca orgánov, chutí a zmyslov. Tu sa skrýva piate tajomstvo radostného ruženca: „Ktorého si Panna, v chráme našla.“

Kedy každý človek v chráme nájde? Je to zvládnuté učivo myšlienkami, slovami, skutkami k blížnemu svojmu. Keď blížny urobí lepšie ako Ty, to čo si myslel, učil ho, vyzrel si. Si pre neho základný kameň v jednej jedinej bunky, voláme ho svetlom života. Opieral si sa a opúšťaš prvotinu prvku Zem – svojho blížneho, kde nachádzaš život, aby ti prvotina prvku vody lásky slúžila.

Obraz číslo osemnásť:

Dosiahol si kráľovskú pečať. Všetko kráča hladko automaticky cez jadrovú energiu. Činné jadro bunky. Opieraš sa o prvotinu prvku vzduch, kde sídli tvoja myseľ, nádej života.

Obraz devätnásť:

Nebeská ochrana v kruhu zverokruh poznania alebo krížová cesta.

Obraz číslo dvadsať:

Nebeská ochrana zverokruhu, alebo krížovej cesty vo dvojici psychiky a fyziky.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove dňa 08.08.2018

Vytlačiť Vytlačiť