Prebúdzaj sa človek, v kolobehu života

Kolobeh života v prírode je zima, jar, leto, jeseň. Telo človeka vníma kolobeh života cez myseľ, slovo, skutok, odbornosť.
Každý človek je továreň, kde zamestnáva svoje bunky, aby orgány zdravo pracovali.
Myseľ je personálna agentúra.
Ako vieš zoradiť myšlienky, aby ti bunky radili pokrok. Každý nápad svedči o tom, že personálna agentúra je v pohotovosti. Tvoje telo buduje inteligenciu. Myseľ zdravo pracuje.
Každá kritika svedčí o tom, že myseľ je zanedbaná, personálna agentúra sa povaľuje kade, tade, nastáva prepúšťanie buniek do záhuby. Vzniká choroba a časom smrť. Myseľ prestala pracovať, zomrela.
Slovo prezrádza, že máš dobrého učiteľa.
Ako vieš zoradiť slová, aby si slovu načúvala, aby načúval tvoj blížny. Každé slovo svedčí, že máš rozumného učiteľa. Spolu vám rastie inteligencia v zdraví. Slovo zdravo pracuje.
Každá kritika, nerozumné slovo, hlási zakrpatenie, organizmus havaruje, hlási chorobu, časom smrť. Slovo pracuje nezdravo – choro.

Skutok hlási inteligenciu.
Ako vieš predviesť skutok, aby vlastné telo tancovalo podľa mysleného slova, pracovalo na koordinovaných pohyboch receptúr. Tvoja inteligencia rastie v dokonalosť.
Pri činnosti, sa nedá na teba pozerať, zrádza ťa telo, tvoj výkon hlási- zanedbaná inteligencia.

Odbornosť žiari v neobmedzenom časopriestore.
Ako vieš učiť, odovzdávať skúsenosti fyzicky, telepaticky. Stojíš medzi božími majstrami v neobmedzenom časopriestore. Učíš telepaticky a fyzicky vo všetkých časoch.
Každé pohŕdanie fyzického rázu, alebo psychického rázu, jedno, či to hovoríme telepaticky- v mysli, alebo fyzicky, rovno do očí, alebo poza chrbát výsledok katastrofy sa dostaví na tele majiteľa, odpájaš sa od božích plánov.

Si dokonalá božia továreň, ktorá čaká na prebudenie, vstávaj duša, si majiteľom tela, kedy sa prebudíš a budeš aktivovať svoju hmatateľnú dušu, svoje vlastné telo.

V Bardejove 10.10.2019

Vytlačiť Vytlačiť