Pár, semena pre zrelosť a zrelosť pre semeno

Každé ,,Nie“ je semenom pre hľadanie plodu – ,,urob“- prosím/š/ zaži situáciu: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, tu a teraz. Každé ,,Áno“ je zrelým plodom, pre hľadanie semena ,,zapíš“- ďakujem/š/, vrytá situácia: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, tu a teraz.

Dnešný dátum 22.06.2024 nám pripomína ,,semeno“ – žitá plavba úskalia detailov situácie života a ,,plod“ – žité oslavy detailov situácie s Bohom Univerzum:

  1. 2 x 0. = pevný základ nového zrodu semena pre plod života
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, vo všetkom hľadám/š/ pár – otváranie nových hier ,,Kain – nová hra a Ábel – koniec hry“
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, každá zanedbaná emócia ,,Nie“ – semeno života pretrváva veky, kým sa nájde emócia ,,Áno“ – plodnosť života a tým sa uzatvára vek
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, život je hádankou v hľadaní inteligencie ,,receptúr“, pri tom zažívame vetu: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“ – divadelné a filmové žánre: kriminálky, komédie … dokumenty pre rast obhajoby človeka človekom/reakcia pre dokonalosť/, práca so živlami: myseľ – živel vietor, slovo – živel oheň, skutok – živel voda, odbornosť – živel zem tvorí: ,,kameň“ – poníženosť, ,,pôrodnosť“ – zlatá stredná cesta, sopka – povýšenosť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť