Oheň a voda

  • oheň – v neho /z mäkčeňa máme vánok pre cit kryštálikov nastavenia zmyslov/ – verím/š/ vo svetlo – dokonalosť pravdy Božej
  • voda – o dav /dav ľudstva, A – vedome zvládať v sebe potopu sveta – sračky ľudstva – kritiku – nespokojnosť B – vedome zvládať nadšenie – obdiv celebrít – závisť – vyhorenie ľudstva, nájsť a udržať v sebe spokojnosť – svetlo ľudstva
  • stredná zlatá cesta – dôveruj a preveruj, štartujem/š/ a udržiavam/š/ v sebe ohňostroj výbuchu nápadu pre pohyb ohybu tela

Dnešný dátum 13.01.2024 nás posilňuje aktivita ohňa a vody na psychickej a fyzickej úrovni:

  1. 2 x 0. = pevný základ: A – ohňa – celebrít – hľadať, nájsť a udržať riešenie – svetlo života, B – vody – kritika je sračkou bez ohňa svetla, múdrosť je voda – hľadaná a pestovaná s davom ľudstva
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, A – viem, čo je oheň života – ohňom tvorím/š/, B – viem, čo je voda života – som/si/ ohybnou vodou života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri užívaní ohňa a vody života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, A – oheň sa hasí vodou – kritikou – stagnácia. Rozdúchava nadšením – rozkvetom ľudstva. B – voda naberá na sile odkladaním na potom – sľubom, utopí človeka v sračkách. Voda sa vyparuje pri teplote ohňom, precízne svetlo múdrosti rieši situáciu, pomalým tichým dýchaním, hovoríme o detskej zvedavosti – o tvorení mladej generácie. Vedieť, čo povedať – smer zdatnej múdrosti, vedieť, čo urobiť – poriadna robota sa chváli sama
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, oheň a voda v ríši človeka je o hľadaní zlatej strednej cesty: hľadať a nájsť Božiu múdrosť /voda – nápad/ svetlo života /oheň – realizácia/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť