Nultý zákon prorokov

O nultom zákone prorokov som už hovorila. Opakovanie je matkou múdrosti. Dnes si urobíme olympiádu s troma päť – cipími hviezdami v jednom ťahu pre bumerang ohňa svetla poznania: ,,zmysly, proroci, prvky“

  • sluch, Abram, voda – neplodné divé slovo sluchom nepočujem/š/, stále sa topím/š/ v klamstve neprávosti
  • hmat, Saraj, oheň – /Sara – rasa/ divochov narušuje zemský raj Bohom daný, svojou pýchou a tak na svet pália ohnivé sírové jazyky
  • čuch, Lot, kov – bežím/š/ pre udržanie vône po ceste za Mojžišom, o ktorom vieme, že bezpečne prechádza červeným morom na pripravený ukotvený koráb k Noemovi
  • zrak, Mojžiš, drevo – poslaný matkou k cudzej rase, vychovaný pri dvore naberá svetlo poznania – skúsenosti, aby viedol ľud do zasľúbenej zeme
  • chuť, Noe, zem – pripomína neplodnému Abramovi na korábe, ako sa stať plodným Abrahámom: 1. neviem/š/ si krkavec, smrť kosí nevedomosti zvládnem/š/ v prvej lekcií štúdia, nazvanej dokonalosť, pochopím/š/ oheň svetla poznania, 2. v druhej lekcií štúdia nazvanej tvorivosť, pochopím/š/ vytrvalosť – holubica, ktorá sa vracia späť, odstraňujem/š/ nevedomosť, prekonal si hranicu bloku kŕča v mozgu a známy slogan: ,,zabudol vôl, že teľaťom bol“, 3. v tretej lekcií štúdia používam/š/ tridsaťdva zubov: A: osem predných zubov, štyri hore a štyri dole: sluch, Abram, voda, B – tretie zuby hore i dole, doprava i doľava: zrak, Mojžiš, drevo, C – 4,5, hore, vpravo i vľavo a 6,7 dole, vpravo i vľavo: čuch, Lot, kov, D – 6,7 hore, vpravo i vľavo a 4,5 dole, vpravo i vľavo: chuť, Noe, zem, E – 8, hore i dole, vpravo i vľavo: hmat, Saraj, oheň, F – používam/š/ svoj chrup, pre svoje Božie dary, som/si/ holubica so zelenou ratolesťou, viem/š/ sa o seba postarať, každý deň prichádza nový hit s novou skúsenosťou, chcem/š/ svojou vytrvalosťou kráčať v jednom ťahu v šesť – cípej hviezde ,,počuť, vidieť, rozumieť pokrokovým víziám“

Vidím/š/ v sebe proroka, preto roztiahni – roztop mraky svojou vytrvalosťou, tam nájdem/š/ vždy slnko – oheň svetla poznania, pozeraj pod nohy, ukotví sa svojou vytrvalosťou, kým suverenita dokonalosti nájde všetky možnosti – puzzle ohňa svetla poznania.

Dnešný dátum 18.04.2024 nás napomína, som/si/ divoch nevedomosti v prítomnej chvíli, kde má nájde hit dňa, nájsť a sprístupniť: ,,oheň svetla poznania“

  1. 2 x 0. = pevný základ pre jeden ťah v päť – cípej hviezde nevedomosti, svojou vytrvalosťou dostať sa na jeden ťah v šesť – cípej hviezde ,,počuť, vidieť, rozumieť ohňu svetla poznania“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, sám sa rozhodnem/š/, či strávim/š/ chuť života a nasadnem/š/ na loď k Noemovi, tak s energií nevedomosti nájdem/š/ energiu vedomú
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pred kritikou, chránim/š/ sa pred ohnivými jazykmi
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, Noe nás na korábe vezie k dokonalosti ohňa svetla poznania, pre svetlo tvorivosti s možnosťami
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, pomaly tíško dýchaj, je to dar – prší nová energia z čiernych mrakov, aby ti ukázala slnko ,,oheň svetla poznania“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť