Nový chlieb

Dennodenne tvoríme nový chlieb – fyziky, kde mňa/teba/ zoceľujú skúsenosti, majestátne výsledky nám ponúkajú víno – spokojnosť vnútra ducha – psychiky, ktorá živí telo, rodinu – obnovu buniek, obec, štát, národ, kontinent – orgány tela, planétu Zem – celistvosť tela. Človek je živou planétou Zem, živený vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, cez blížneho si otváram/š/ svoje šťastie: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.

Dávajme si pozor na nahého kráľa: ,,Nikto ti nedá viac, ako Ja ti sľúbim“. Preto, dôveruj a preveruj.

Dnešný dátum 11.06.2024 nám pripomína nový chlieb a víno pre funkčnosť tela:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre nový chlieb a víno, slovo sa stáva skutkom: A – mieru – meditácie pre výkon otvorenia čakier, ktoré sú 10-timi Božími príkazmi: 5 – nezabiješ – ide ti o hlavu, 6 – nezosmilníš – ide ti o plodný pohľad, 7 – nepokradneš – ide ti o korunu vyššieho Ja, B – vojny – trápenia – kritiky – zneužívanie čakier, učenia a udržania majstra – /maj rast/: 10 Božích príkazov
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre slovo s výkonom
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre tvorivé slovo, postavené na pevných základoch otca – slova /osedlať živly/ a matky skutku /práca so silou živlov/ psychicky a fyzicky
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, učíme sa na svojich a blížnych chybách v päť – cípej hviezde. Všetko má tvorivý – mierový plodný výkon na pevných základoch múdrosti – to už hovoríme o šesť – cípej hviezde
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, každé slovo sa preveruje múdrosťou života, slovo je odhaľované a preverované skutkom v päť – cípej hviezde: ,,zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života“, kde je vrcholom poznania. V šesť – cípej hviezde je vrcholom poznania vyššie Ja, ktoré stojí na základoch plodnej múdrosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.06.2024

Myšlienka dňa: ,,Zvedavosť je ohňom tela, ktoré ma jasné pravidla pohybu: myšlienkami /prítomný spracovaný živel vzduch/, slovami /prítomný spracovaný živel oheň/, skutkami /prítomný spracovaný živel voda/, odbornosťou /prítomný spracovaný živel zem/, pre výživu tela – chleba – fyziky a ducha – vína – psychiky.“

Vytlačiť Vytlačiť