Rozhľad v desatoro Božích prikázaniach

Nová doba nám ponúka rozhľad v desatoro Božích prikázaniach. Dnes sa vrátime k lekcii dva, zo dňa 10.03.2021, v ktorej sme riešili sudoku – desatoro Božích prikázaní. Poďme pekne po poriadku v opise, ako to bolo. Tabuľky desatora Božích prikázaní, som písala na trikrát. Prvýkrát som napísala sudoku, to znamená ku každému číslu od 1 – 9 som mala napísať informáciu. Pre porovnanie som druhýkrát opísala a pridala sudoku k deviatim autosugesciám, kde som objavila malý kríž z deviatich čísel, stredné číslo z deviatich čísel, je číslo 5, a to je autosugescia: pre prijatie blížneho – každý človek je pre človeka jadrom, svetlom pre hmotu kvantovej fyziky. Po tretíkrát prišlo rozuzlenie situácie dôsledkov, ktorú cestu človek kráča? Za svetlom: mierovou cestou! (Cesta za zdravím.) Za temnom: vojenskou cestou! (Cesta za chaosom.) Pre porovnanie som dopísala staré desatoro Božích prikázaní. V prvý deň som mala pochopiť – prijať človeka ako vyriešené sudoku – človek je ako Rubikova kocka z každej strany má číslice sudoku – živé DNA. V druhý deň som presne vedela, že ide o vytrvalosť človeka, zvládať kolobeh života so svetlom kvantovej fyziky, je to rozum človeka odborníka v plodnosti života stromu poznania. V neplodnosti – sebeckosti, človek zaspáva vo vývoji, rozum zostal v programe: kohút a vajce – človek v zvieracej koži, vyháňa sa z raja, od stromu poznania. V tretí deň sa mi rozžiaril pohľad v rozhľade o dokonalom desatore Božích prikázaní, a dnes mám upozorniť na prvé tri kroky života, aby človek ako celok mohol v dokonalej inteligencii žiť, pre vyššie ciele života so zdravými orgánmi tela:

  1. pomenované Ja: do človeka je vložená veľkosť vojenskej sily. Veľkosť sily, si každý nastavuje sám, ako na sebe pracuje, čo nosí vo svojej mysli – v sýpke človeka, či použije vojenskú silu na učivo kohút a vajce, alebo mierovú silu učiva stromu poznania. Som Božie dieťa, esom života. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. pomenované Ty: každý človek na planéte zem má právo voľby výberu: vojna – kohút a vajce – vyhnanie od stromu poznania, alebo mier – strom poznania. Stíšim sa. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. pomenovaný On: Boh Univerzum, Ona: všetky poslušné planéty, majú presne určené miesto, Oni: mimozemské bytosti, ktoré ľuďom sú nápomocné, fungujú podľa vzoru strom poznania s mierovými vlastnosťami, Ony: mimozemské bytosti, ktoré ľuďom nie sú nápomocné, fungujú podľa vzoru kohút a vajce s vojenskými vlastnosťami. Všetkému dávam čas. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.
  4. ide o hmat človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre srdce a tenké črevo, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Pre plodnosť života. Cti si otca svojho, i matku svoju.
  5. ide o čuch človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre pľúca, hrubé črevo, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Pre prijatie blížneho. Nezabiješ.
  6. ide o sluch človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre obličky, močový mechúr, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad. Nezosmilníš.
  7. ide o chuť človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre žalúdok, pankreas, slezinu, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Božie slovo žije sedem dní v týždni. Nepokradneš.
  8. ide o zrak človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre pečeň, žlčník, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Pre zákazku života. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  9. ide o rozum človeka: kdesi vo vesmíre je sústava planét pre rozum plodnosť mysle, pre pevnosť zdravých orgánov v tele. Pre múdrosť života. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
  10. ide o celok človeka: celý vesmír je postavený a funkčný vďaka celistvosti kvantovej fyziky. Pre vytrvalosť života. Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Hovorí sa, že slnečná sústava tvorí podmienky pre život pečene: zem je pečeňou a mesiac je žlčníkom. Stíšme sa, pomalým tichým dychom, sa spájame s Bohom Univerza. On – Boh je veľký, tvorí jeden celok a my sme jeho deti, tvoríme originálny miniatúrny celok Univerza, podľa pravidiel svetla kvantovej fyziky pre NANO technológiu, a tú riadi myseľ človeka. Keď riešime situácie, spevňujeme hmotu, radostne všetko kmitá v kvantovej fyzike. Keď situácie ponižujeme, nezapli, nenapojili sme sa na frekvenciu kmitočtov (satelit kolobehu pre ľudský život tvorí: myseľ, slovo, skutok, odbornosť), alebo povyšujeme situáciu, v kmitočtoch nastane samovznietenie, ktoré nás následne spáli. (Z očí) Rešpekt a mier na planéte zem, pre zdravú pečeň, živý organizmus Univerza, ktorý tvorí podmienky pre zdravé orgány Univerza. Sme závislí od iných galaxií pre kompletizáciu zdravých orgánov tela, a oni sú závislí aj od našej slnečnej sústavy, pre ich kompletizáciu živého zdravého organizmu. Univerzum je pre nás jediný inteligentný celok pre harmóniu života, podľa rovnakých pravidiel, pre udržanie kmitočtov pohyblivej hmote – zdravých orgánov tela. Tým sa potvrdí veta: Hmota neexistuje, len súbor kmitavého pohybu svetla.

Z toho vyplýva, že človek je živá, originálna NANO častica vesmírnej pečene, produkujúca svetlo života: pre seba, pre blížneho, pre mimozemské civilizácie v spojitosti s jedným celkom, s Bohom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 08.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť