Mojžiš

Mojžiš je vystrihaný pred psychosomatickým ochorením /co horením/, vie, že je to starý príbeh ,,Lót“ uteká so svojimi dcérami:

  • jedná dcéra sa volá nádych – povýšenie – pros
  • druhá dcéra sa volá výdych – poníženie – ďakuj
  • neplodná Saraj obháji plodnosť života – Sára
  • Abram /mar ba – mar špinu neplodný/ sa premenoval na plodnosť ,,Abrahám – rám haba“ – duchovné šaty sú puzzle života

Tu vidíme a počujeme prácu s éterom o pridávaní a odoberaní písmen – počuť v sebe a vidieť v blížnom pevnú os života:

  • pros: utekám/š/ s emóciou Nie na Severný pól – chránim/š/ sa pred zamrznutím
  • ďakuj: utekám/š/ za emóciou Áno na Južný pól – chránim/š/ sa pred vyhorením, horí vo mne /v tebe/ jadro – plodnosť života – mení sa na púšť

Dnešný dátum 30.10.2023 nás posilňuje Mojžiš, ponúka 30+10= 40 dní bezmyšlienkový pôst, zvládať psychosomatické ochorenie poníženie – diagnózy, povýšenie – vyhorenie:

  1. 3 x 0. = pevný základ úteku pred diagnózou, alebo vyhorením
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom: A – pros o kolobeh života, B – ďakuj za kolobeh života, tak modlitba: ,,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov amen“ je semenom receptúry, na ktorej môžem/š/ stavať – budovať, kamkoľvek, čokoľvek …
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, tak utekám/š/ pred psychosomatickým ochorením
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, mesiac si s tým poradí, stačí zvládať úkaz mesiaca na oblohe, za jeho kontroly tri a pol času, tvrdosťou na sebe pracovať – zvládnem/š/ slobodu psychiky a fyziky, hľadám/š/ v každom svetlo života a tak v slove DILINO, slovo čítame od zadu: ,,on i lid“, aj s ním si moje Ja prebúdza informačné pole detskou zvedavosťou, aj on je iskrou pre môj posvätný oheň, nájsť v sebe svetlo života, kde ľud je moje /tvoje/ jadro: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami – spracovaný – nespracovaný éter pre chod života“

Keď sa pozrieme na ,,Slovanov – SLOVA NOV„, slovo sa začína: mesiac prekrytý slnkom, vyrastie do splnu a znovu sa vracia prekryť sa slnkom – novodobým skenovaním slova v skutok ,,nov – von“, uchopená a zhmotnená vnútorná energia ducha s vonkajším priestorom energiou éteru: ,,telom“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť