Ministrom

Každý v sebe nosí ministrom ,,dušu“, počuje ju pri stíšení sa. Rabkaním ústami /aj modlitbou/ zapcháva si uši, svojim dokazovaním dobra, poškodzuje si zuby – pevnosť statiky v človeku pre zdravé orgány tela.

Poďme sa pozrieť do svojho vnútra, načúvať ministrom: stála výzva Biblie ,,počuť a vidieť“

 1. ministrom dopravy a výstavby – ako ti fungujú štvorprúdové cesty tam: prijať blížnych takých akých sú, len tak sa dostaneš po štvorprúdovej ceste späť /som Božím dieťaťom//pán Ježiš je na smrť odsúdený/
 2. ministrom financií – platobná mena: láska /stíšim sa//pán Ježiš berie kríž na svoje plecia/
 3. ministrom hospodárstva – životné ciele pochopiť nepochopiteľné /dávam všetkému čas//pán Ježiš prvýkrát padá pod svojim krížom/
 4. ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – žiješ vo fatamorgáne ilúzií v minulosti, alebo kráčaš transformačne do budúcnosti, koľký v tvojom regióne žijú v Božej pravde /pre plodnosť života//pán Ježiš stretáva sa so svojou matkou/
 5. ministrom kultúry – akú kultúru v sebe brúsiš: A – deštruktívnu, B – konštruktívnu /pre prijatie blížneho/ /Šimon s Cirenei pomáha pánu Ježišovi kríž niesť/
 6. ministrom obrany – brániš čisto svoje sny, svoje aktivity? rešpektuješ čisto blížnych sny, ich aktivity? /pre príjatie nového pokrokového slova – nápad//Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorú jej odtlačí svoju svätú tvár/
 7. ministrom poľnohospodárstva a rozvoj vidieka – máš zdravé párové orgány tela? Rozum je vládca svalov, ale sluha ministrom – duše! /slovo Božie žije sedem dní v týždni//pán Ježiš druhýkrát padá pod svojim krížom/
 8. ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny – ako ohýbaš svoje telo svojim rozumom, ako vyživuješ svoje deti: orgány tela /pre zákazku života//pán Ježiš napomína plačúce ženy/
 9. ministrom spravodlivosti – ako načúvaš svojej duši ,,ministrom“ /pre múdrosť života//pán Ježiš tretíkrát padá pod svojim krížom/
 10. ministrom školstva, vedy, výskumu a športu – ako sa učíš nové veci, skúmaš oprávnenosť vedy? alebo všetko berieš športovo: prehrá – zamrzlo, výhra – zhorelo? /pre vytrvalosť života//pánu Ježišovi šaty zvliekajú/
 11. ministrom vnútra – počuješ sám seba zo svojho vnútra, počuješ gong zvonu, ako sa energia rozlieva po celom tele? /pre zvládnutie nového pokrokového slova v praxi života//pána Ježiša na kríž pribíjajú/
 12. ministrom zahraničných veci európskych záležitostí – ako reagujú na gong zvonu tvoji blížni, Európa v človeku je žlčník pečeň – chemická čistota: ,,zodpovednosti“ /pre vyššie Ja v rutine života//pán Ježiš na kríži zomiera/
 13. ministrom zdravotníctva – ako ti slúži telo? Tu je výsledok všetkým ministrom! /pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou štvorprúdových ciest//pána Ježiša z kríža skladajú/
 14. ministrom životného prostredia – tvoj ministrom riadi tvoje vnútro – tebou vytvorené životné prostredie pre ministrom ,,dušu“ /pre slobodu psychiky a fyziky//pána Ježiša do hrobu skladajú/

Dnešný dátum 23.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = všetko má pevný základ v hrobovej tichosti vnútra, načúvaný ministrom – duši
 2. 3 x 2. = stíš sa do hrobovej tichosti, počuješ a vidíš zázraky zo svojho vnútra, kde velí ministrom – duša
 3. 3 x 3. = dávaj všetkému čas, nech vláda ministrom – duša ti odhalí všetky tajomstva svojich zátiší

Plaziaci sa had nás posilňuje: pomôžeme si tabuľkami:

23.armádny generálNeptún2. časť aurysmaragdová farbaškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
 1. 23 – 2+3= 5, rozumom riadiš a vyživuješ päť zmyslov
 2. armádny generál ,,dám rany gén reál“ telo je gén reál dám, nespôsobuj mu rany
 3. planétu Neptún obieha rodina doteraz potvrdených trinástich mesiacov
 4. druhá časť aury vytvára si človek sám, svojou zodpovednosťou
 5. smaragdová farba – za zodpovedným človekom sú hlboké kroky poznania, v jeho šľapaje rozlišujú sa všetky odtiene zelenej farby
 6. škrupina: z programu ,,kohút a vajce“ – všetky detaily sa nachádzajú v škrupine poznania. Plod: z programu: ,,strom poznania“ – človek svetu prináša úžitok, pri používaní: ,,ministrom – duša“
 7. 9 – deviata pozícia ministrom – duša preveruje každého z nás, zajtra podá vyúčtovanie
 8. častice – deviata čas slovných druhov slovenského Jazyka, informuje človeka o skladačke: ,,si puzzle skladaj sa v jeden celok“
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho – rozum je pánom tela, ale rozum je sluha ministrom – duše

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.03.2023

Predloha pre dnešní článok:

Aktuálne ministerstvá[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tzv. kompetenčný zákon) v § 3 ustanovuje pôsobenie nasledovných ministerstiev v Slovenskej republike:[1]

 1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 4. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 9. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 10. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 13. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vytlačiť Vytlačiť