Mier planéty Zem /-6/

Človek v sebe nosí program planéty Zem, je to mínus šiesta lekcia, pýta sa, ako hospodáriš? Aký máš prístup k ľuďom – k prírode a k všetkému životu na planéte Zem? O čom hovorím? No, že každý je planétou Zem, svojou zvedavosťou a vytrvalosťou buduje si chrám Boží – fyzické telo, podľa Božích princípov, jedno v akej pozícií sa nachádza a akou farbu pletí sfarbilo sa jeho telo, ani náboženstvá Boh nestvoril, ale ľudia a tým porušujú Boží zákon na výhry a prehry, žijú na šachovnici života, až sa nemajú s kým zabávať, zostávajú sami – odstrčený. Stratili svoju zem pod nohami, preto každému požehnávajte, ponúkam vetu pre poučenie: ,,druhých zachraňoval, sám seba zachrániť nedokázal – každý každému kreše posvätný oheň pre život.

Dnešný dátum 15.06.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = rovnaký pevný základ pre každého, pre spracovanie svojich emócií, tvorenia svojho špecifického ega
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každý má špecifický program – nájsť vo všetkom lásku kde žije, kde sa pohybuje, kde myslí, rozpráva, trénuje sa k dokonalosti, aby overil slovo, na ktorom stavia svoje telo – chrám Boží
  3. 2 x 2. = stíš sa, každá emócia NIE, je balíkom – prínosom nového tovaru – osobného puzzle
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, aby si v sebe spracoval všetky omyly – výhry – prehry: ,,Je to tvoja osobná hra v hľadaní – nájdení a udržaní lásky“
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, len blížnym zakrešeš posvätný oheň, aby si vybudoval svoje zdravie
  6. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova, ku blížnemu vedú štyri brány, aby si zachoval/a/ lásku: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť