Ľudský mozog.

Ľudský mozog je prehrávačom duše dokonalého internetu.

Ľudský mozog má spracovať- prebudiť všetky strachy krivdy, zlosti, odstrániť všetku pýchu. Predstav si orech. Určite vidíš zdravé jadro orecha. To vidíš zdravý mozog.

Preto spracuj nevedomosť svoju, nevedomosť svojich blížnych. Pomalým tichým dýchaním mozog napaľuje nové informácie pokroku. Buď verný svojmu srdcu. Pros a ďakuj. Pracuješ so svojou krvou, posilní riadenie výživy tela pre najmenších, pre svoje bunky v tele, ktoré tvoria tých väčších, pre zdravé funkčné orgány v tele.

Čas ukáže, prebudil si sa? Vzdal si sa strachu, zlosti, krivdy dokazovania, že chceš len dobré, že si dobrý? Nič nikomu nedokazuj.

Tíško sa hraj. Každý človek je božím dieťaťom. Žije v kolobehu života.

1. Prebúdza myseľ, aby mu v hlave vírili spásonosné myšlienky. Myšlienky anjela strážneho. Je to tvoja zima, spasiteľ v človeku.

2. Prebúdza jazyk, aby človeku na jazyku vírili spásonosné navigačné slová. Slová anjela strážneho. Je to tvoja jar, Ježiš v človeku.

3. Prebúdza telo, aby mu v tele vírili prosiace slová pre umelecký – olympijský výkon. Skutok anjela strážneho. Je to tvoje leto, Kristus v človeku.

4. Prebúdza odbornosť, aby v tele človeka vírili ďakovné slová za umelecký – olympijský výkon. Umelecký výkon anjela strážneho. Je to tvoja jeseň, Mesiáš v človeku.

Za kolobeh života prebudenia seba, ďakuj. Je to tvoj olympijský výkon životnej cesty. Koľkokrát si Mesiášom v odbornosti, takým veľkým si človekom. Človek je vykupiteľom svojich buniek, svojho sveta. Telo človeka je chrámom božím – rajská záhrada pre dušu človeka.

V Bardejove 14.10.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť