Ľudské produkty

Zamyslime sa nad ľudskými produktami. Človek do seba ako do stroja nahádže až dôstojne stoluje a keď je zdravý produkuje moč a stolicu. Z ľudskej stolice tvorí najkvalitnejší uhlík. Poniektorí moč využívajú na pitie, obklady, šampón na vlasy … .

Takzvane chorý človek produkuje bolesť. Bolesť nazveme vagínou a v pokojnej mysli dotykom na bolesť tlač 1,2,3 a 1,2,3 uvoľní tlak na bolesť /minimálne 20x/, tým tvoríš penis akupresúry – uvoľnenie bolesti myšlienkovitého sexu, pre nové učenie plodnosti života, načítavanie z informačného poľa mysľou:

  • učiteľom – ,,učí telo M“ – učí telo zdravo pracovať mysľou, skrýva sa tu akupresúra – načítavanie detskou zvedavosťou slov z informačného poľa, hovoríme tomu ,,SOS“

Dnešný dátum 09.09.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ zdravých výrobkov tela – pre zdravý pohyb tela a následného použitia rozumu: načítavanie z informačného poľa ,,SOS“
  2. 2 x 2. = stíš sa, všetko je procesom zápalnej obete BIO – ohňa /detskej zvedavosti nájsť pohyb dokonalosti v každej oblasti/ poznávať štart a cieľ pre výkon zdravých produktov tela
  3. 1 x 3. = daj každému procesu vedomý čas: ,,hodíš do úst dnu a konečníkom vyjde von“ – dovoliť si stráviť čas v dokonalom procese v každej oblasti
  4. 2 x 9. = pre múdrosť života, vo všetkom sa skrýva dokonalý proces, preto s rešpektom hľadám/j/, nachádzam/j/, udržiavam/j/ puzzle života posvätného Bio – ohňa, spúšťam/j/ Bio – oheň mechanicky, aby Bio – oheň mi/ti/ následne slúžil automaticky, pre mňa, teba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent – orgány tela a celistvosť človeka sa nazýva planétou Zem, kde každý načúva Bio – ohňu – pohybu Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť