Kráľovské mesto.

Pohľad zo západu.

V strede námestia je postavená radnica, ktorá predstavuje jedného zdravého ducha človeka.

Dva kostoly zľava, dva kostoly zprava. Ovečky všetkých remesiel v kostoloch. Je jedno, v ktorom výchovnom systéme bežíš.

Nad nimi, od východu vládne kalvária, jeden systém pre ducha človeka, aj pre ovečky (remeslá – profesia) vo všetkých kostoloch.

Všetky pocity si každý potrebuje vyvážiť na najcitlivejších váhach.

Slovom prosím si napaľujeme nové pokrokové slovo (učivo). Otvárame si dvere pokroku v piatej dimenzii. Vstúpiš k remeslu, alebo k profesii len s najväčším citom.

Slovom ďakujem, si uzatvárame remeslo – profesiu. Zatvárame si dvere pokroku v piatej dimenzii. Odídeš s najväčšou pokorou k remeslu, alebo k profesii.

Len cez úctu a cit ku všetkému, posilníš ducha človeka a zdravo obnovuješ bunky.

Čo je to piata dimenzia? Všadeprítomnosť, v neobmedzenom časopriestore. Strom poznania. Kohút a vajce. Pre dnešného pokrokového človeka je to dokonalý internet.

Zopakujme si novodobú krížovú cestu. Jednotnosť pre zdravého ducha človeka a každé remeslo – profesiu človeka:

1. som božím dieťaťom.

2. stíšim sa.

3. dávam všetkému čas.

4. pre plodnosť života.

5. pre prijatie svojho blížneho.

6. pre prijatie nového pokrokového slova – učiva.

7. slovo žije sedem dni v týždni.

8. pre zákazku života.

9. pre múdrosť života.

10. pre vytrvalosť života.

11. pre zvládnuté pokrokové učivo života.

12. pre vyššie Ja v rutine života.

13. pre kraľovanie v každom obore.

14. pre zdravú psychiku a fyziku.

Jedno akej národnosti, rasy si. Jeden, jediný zákon pre ľudstvo znie: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

Radosť človeka je radnicou, zdravý duch tela. Rešpekt pred každým remeslom, to sú ovečky v kostoloch. V tom spočíva celé tajomstvo nesmrteľnosti, vstup do piatej dimenzie.

Zlomíš ducha pravdy radosti, presadil si jeden systém, ktorý vynechal blížnych. Blížny je hercom – strážcom pokroku. Stíšiš sa, cez váhy rovnosti napáliš pokrokový program z univerza. Použiješ piatu dimenziu v pokore ďakuj.

Kritizuješ, nezvládol si piatu dimenziu, vládne ovečka v chráme – pyšná, alebo ukrivdená, ustrachovaná, zlostná bunka – diagnóza človeka. Prichádza smrť: Sodoma, Gomora, Babylon, Bájna Atlantída, zlomený, zabitý duch človeka. Sebectvo je záhuba človeka.

V Bardejove 04.12.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť