Kotva a pochodeň

Každá kotva má svoju pochodeň, pre víťazný veniec oslavy, zvládať olympijské hry v každom obore – odbore.

  1. kotva – kríž, tŕňová koruna – vavrínový veniec: emócia/e/ NIE s rešpektom pred štyrmi obdobiami: zima – myseľ, slovo – jar, leto – skutok, jeseň – odbornosť
  2. pochodeň – iskrivý láskyplný záujem prejsť každým obdobím: zima – myseľ, slovo- jar, leto – skutok, jeseň – odbornosť
  3. víťazný olympijský veniec – rešpekt pred každým obdobím: zima – myseľ, slovo – jar, leto – skutok, jeseň – odbornosť

Dnešný dátum 07.10.2023 nás posilňuje: Eliška

  1. 3 x 0. = pevný základ kotvy pochodní, pre prijatie olympijskej hry a tak osláviť v sebe vavrínový veniec – večný kolobeh života
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s rešpektom pred kotvou, ktorá má pochodeň a tak v rutine života užívať víťazný vavrínový veniec – byť pre seba, rodinu, národ, štát, národnosť, kontinent /orgány tela/, planétu Zem /fyzická celistvosť človeka/, s lúčom lásky slnečnej sústavy /psychická celistvosť človeka/, s kontrolou Boha Univerzum /miluj svojho blížneho, ako seba samého – blížni sú stálou kontrolou úcty a následne nájdenej lásky/
  3. 2 x 2. = stíš sa, dvíham/š/ kotvu pre život, viem, že všetko je učenie, môj/tvoj/ záujem je pochodňou olympijských hier, pre večný vavrínový veniec poctivosti života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, všetko môže spať, prebúdzam to, lebo štartujem/š/ olympijské hry /vadí mi – tebe situácia, v ktorej sa nachádzam, beriem to za učenie, ktoré je kotvou pre moju plavbu, kapitánom lode som, si sám. Povedz si úprimne: kapitán A – riadi, B – je v zajatí, C – zdrhol/
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, stíšim/š/ sa, dávam tomu čas, tak počujem rozprávať v sebe lúč lásky slnečnej sústavy – desať Božích prikázaní /5. čakra – nezabiješ Božie slovo, 6. čakra – nezosmilniš Božie dielo, 7. čakra – nepokradneš Božie dielo, potrebujem/š/ sa s láskou na tom podieľať

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Brne: 07.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť