Kain a Ábel

Kain a Ábel.
Prví biblickí hrdinovia. Každý, kto pozná príbeh bratov Kaina Ábela vie, že Kain predstavuje zlo a Ábel dobro.
Pozeraj božím okom nebeského oka.
Kain označuje začiatok cesty do neznáma- negramotnosť človeka= to, čo nevieš, nepoznáš.
Ábel predstavuje koniec cesty, označuje svetlo- gramotnosť, poznanie človeka. Kráčanie po túžbe riešiť- lúč lásky= cesta do svetla- laser.
Keď človek myslí, používa nádobu hlavy- hlavná nádoba posvätného ohňa- draka. Je to dokonalý laser, ktorý ovláda ďalších jedenásť hláv sú to:
Prvá hlava nevieš- Kain= bez cesty, bez lasera.
Druhá hlava- chceš to riešiť= zameriavaš svetlo- laser: „Ábela.“
Pomocné hlavy draka- posvätného ohňa= lasery:
Hlava mysliaca- hľadanie, označenie cieľa svetla, zameriavanie nádoby energie hmatu= oheň
Pravá ruka- energia hmatu= oheň
Ľavá ruka- energia hmatu= oheň
Pravá noha- energia hmatu= oheň
Ľavá noha- energia hmatu= oheň
Konečník- energia kovu= vytvorená z mysle človeka= vzduch
Močový mechúr- energia vody= vytvorená z detskej zvedavosti človeka
Pohlavné orgány- energia zeme= vytvorená pre množenie človeka
Zrak- energia dreva= vytvorená pre dizajn človeka
Čuch- energia kovu= vytvorená pre rozpoznanie pachu:
ľutovať sa- hniť= fetovať hnilobu- v tele kvasinky- človek na hlinených nohách
byť skúpy neukázať, nepožehnať- plesnieť= fetovať plesne- v tele plesne- človek prázdne reči
byť pyšný- pohŕdať niekým, alebo niečím= fetovať horľaviny- narušený imunitný systém- zapísanie záručnej doby= odpadlík
Sluch- energia vody= počúvať svoj rast
Chuť- energia zeme= dotýkať sa svojho rastu= učenie sa gramotnosti a svojej zrelosti= duchovne zrelý človek= nekonečná záruka, večne horiaci ker. Funkčnosť činu= viera.

Cesta Kaina má deväť bodov= učenie sa zrelosti, aby si našiel desiaty bod zrelosť. Desať božích prikázaní.
Prvý bod je Kain, pred ktorým uteká Lot. Stíš sa, je to tvoja energia, pre tvoju nádobu tela- chrám boží. Boh nechce, aby sme sa nudili, ale používali rozum, hlavného draka, posvätného ohňa. Začína ako klíček zrna- dáš pozor na Betlehemské svetlo? Zavďačia sa ti tvoje pľúca, hrubé črevo i dutá žila. Obhajuješ energiu kovu- rodí sa v tebe kráľ na železných nohách, potrebuješ učiť sa a veliť, zvládať sírový oheň= všetko, čo ti vytvára emóciu nie- hľadanie a udržanie receptúr. Dokonalé rodinné váhy: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

Druhý bod, tu sa stretávame s energiou Abraháma. Tvoja jemnosť a precíznosť číta medzi riadkami. Dávaj pozor na svoju tvrdosť, to sú tvoje neprečítané duchovné knihy zo vševediacej pamäti. Tu sa nachádza všetka múdrosť univerza. Táto energia volá sa voda. Každá kvapka tvorí písmeno. Keď máme strach strácame oheň, a zapíname mráz. Energia vody posúva sa po dráhach, ktoré voláme meridiány. Energia vody na dráhach razí si ľadovú cestu zamrznutých písmen i stvrdne meridián ako ľad. Tlak ľadu roztrhne potrubie- dráhu meridiánu. Tak naše telo ochorie. Buď jemný ku všetkému, a ku všetkým, odvďačia sa ti tvoje obličky, močový mechúr i ľavá predsieň srdca.

V treťom bode sme našli Eliáša- rozum na správnom mieste. Energia ohňa hlavného draka, tvorí ohnivý koč Eliáša. Tu je energia svetla, vízií, nápadov. Nauč sa uznávať celú rodinu, všetkých ľudí sveta: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“- svetelné laserové váhy božieho milosrdenstva. Odvďačí sa ti rozum- prehrávač duše, tvoj imunitný systém, slepé črevo i tvoja aorta srdca.

Máme štvrtý bod, v ktorom sme našli najkrajšiu ženu sveta Saraj. Najkrajší a najbohatší dar človeka- ruky, ktoré pomáhajú systole a diastole otvárať a zatvárať naše srdce. Preto overuj svoje nápady v praxi. Vďaky ti bude dávať tvoje vlastné srdce, tenké črevo i pravá komora srdca.

Noe, piaty bod. Dennodenne sa energia hlási, zlý pocit, za ktorým stojí Kain a kričí na teba, vytvára ti emócie nie, aby ste našli svojho Ábela, emóciu áno. Párujete každú emóciu vo svojom plávajúcom korábe, aby ste našli suš, pre svoj pokoj- chrám boží= svoje vlastné telo. Pretransformovaná energia z duše do tela= spojené nádoby. Za každý odchytený pár sa ti osobne poďakuje tvoj žalúdok, slezina, pankreas, hormonálny systém i ľavá komora srdca.

V šiestom bode sa nachádza Mojžiš, energia dreva, ktorá určuje tvoje korenie= ako si sa zamyslel a chcel pre svoju rodinu= všetkých ľudí sveta= facebook, ktorý žili, žijú i budú žiť riešenie= hľadáme návod na použitie, receptúru. Mojžiš uzatvára kruh, kôru stromu, aby udržali letokruhy stromu= funkčnosť celku- tela človeka. Odmení sa ti žlčník pečeň i pravá predsieň srdca. Tvoje plné srdce krvou, prechod cez červené more- výživa tela.

Bod sedem: „slobodu mysle“. Odmení sa ti tvoja systola srdca. Púčik srdca.

Ôsmy bod, slovo, ktoré dáva nádej. Odmení sa ti tvoja diastola srdca. Ruža srdca.

Deviaty bod, skutok, čin ktorý odovzdáva ľuďom vieru. Odmení sa ti tvoj impulz srdca. Hracia skrinka nášho srdca.

Desiaty bod, ktorý našiel Ábela, svetlo božie, dušu= miazgu stromu. Odmení sa ti tvoja ozva srdca. Tvoj dar, motor tela.

Úsečka, ktorá tvorí body A- Kaina a bod B- Ábela, vytvára polomer našej aury, ako používame posvätný oheň našich dvanástich dračích hláv.

Stíšiš sa udržíš svetlo, ktoré potrebuješ pretláčať z duše. Rozžiariš ako žiarovka. V opačnom prípade praskneš ako vodovodné zamrznuté potrubie, ako jemná sklená žiarovka.

Uvedom si, kedy hráš životnú úlohu padlého anjela i používaš Kaina? Keď si čokoľvek kritizoval s úmyslom zatratiť, alebo vyvýšiť čokoľvek a kohokoľvek. Prepadol si na životnej skúške- ničíš až zničíš svoju duchovnú Inžiniersku sieť.

Kedy si správne pochopil Kaina? Emócia nie je pre teba označená ako začiatok novej cesty, posvätný základný kameň. Berieš to, že sám Boh ti posiela prihlášky na nové štúdium, aby ťa dostal do vyššieho levelu- rozvoj, pokrok, vývoj, napredovanie človeka. Príprava i obhajoba životnej skúšky- údržba vlastnej duchovnej Inžinierskej sieti.

S pozdravom a úctou Matejova
V Bardejove 10.06.2014 9:29— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť