Detská zvedavosť je zahalené tajomstvo v rozprávke ,,Jednorožec“

V mojej mysli pretrváva nostalgia z nedávnych pohrebov. Slovo pohreb sa mi zobrazilo v podobe kopýtka Jednorožca – po hreb (slovo po hreb, pohrebať je v šarišskom nárečí, slovenský význam slova je pohrabať, hrabať) a tak následne moja myseľ vyprodukovala slovenskú rozprávku: ,,Jednorožec“, ktorá mi vysvetlila význam: ,,čarovné kopýtko a jeden roh.“

Najprv si predstavíme ,,jeden roh“ jednorožca, tak ako sa mi predstavil v mojej vízii. Roh jednorožca je dvojsečný meč, skrytý v šiestej čakre pre telepatické videnie človeka, ako pod mikroskopom detailne vidieť plnenie účelovej a kreatívnej funkcie situácie, ale aj pod ďalekohľadom situácia zapadá do kontextu, vyzerá uhladene, dekoratívne, je to funkčné umelecké dielo z rúk človeka. Kto je vlastníkom jedného rohu s takou to funkciou? Tu sa ponúka funkcia čarovného kopýtka, vyobjímaná v štyroch Božích náručiach, podľa statiky – kríža:

  1. hrabal si kopýtkom svoju nefunkčnú, jedovatú, … myseľ, aby našla reálne riešenie a tak uspeješ v prvom Božom náručí s pevnou statikou, prešiel si prvým kódom DNA blížneho a systému, kopýtko je zdravý obeh tela pre výživu orgánov: pľúc a hrubého čreva pre vrcholný výkon kvality obličiek, močového mechúra, potvrdil si prvýkrát svoje funkčné telefónne číslo = DNA
  2. hrabal si kopýtkom svoj rozladený, falošný, jedovatý,… jazyk, aby si ponúkol funkčnú receptúru a tak uspeješ v druhom Božom náručí s pevnou statikou, prešiel si druhým kódom DNA blížneho a systému, kopýtko je zdravý obeh tela pre výživu orgánov: štart udržania zdravých obličiek, močového mechúra a vrcholový výkon vyprázdnenia žalúdka, pankreasu a sleziny, potvrdil si druhýkrát svoje funkčné telefónne číslo = DNA
  3. hrabal si kopýtkom svoje telo, aby si sa tréningom dostalo do požadovanej formy a tak uspeješ v treťom Božom náručí, prešiel si tretím kódom DNA blížneho a systému, kopýtko je zdravý obeh tela pre výživu orgánov: aktivácia zdravej pečene pre chod zdravého srdca, tenkého čreva, a aktualizácia zdravej pečene, pre chod zdravého rozumu a hormonálneho systému, potvrdil si tretíkrát svoje telefónne číslo = DNA
  4. hrabal si kopýtkom svoje ego, aby sa blížni tréningom dostali do požadovanej formy a tak uspeješ v štvrtom Božom náručí s pevnou statikou, prešiel si štvrtým kódom DNA blížneho a systému, kopýtko je zdravý obeh tela pre výživu orgánov: aktualizácia zdravého srdca, tenkého čreva pre naplnenie žalúdka, pankreasu, sleziny a aktualizácia zdravého rozumu, hormonálneho systému pre zdravý chod srdca, tenkého čreva, potvrdil si štvrtýkrát svoje telefónne číslo = DNA

Každý systém v tele človeka má svoju obežnú dráhu: ,,čarovné kopýtko Jednorožca“, preto buď vždy v aktívnej Božej náruči, zvládneš v prítomnej chvíli tlak šialenstva, aby si videl a počul reálne detaily zmyslu života, ktoré zapadajú dekoratívne do umeleckého Božieho diela, pre pokrok života v diamantovej dobe, kde každý sám je za volantom v plnej rýchlosti života, prosí – štartuje, aktivuje nové pokrokové programy receptúr je dobrým žiakom, ďakuje – aktualizuje rozkvet programov receptúr svojej osobnosti detskou zvedavosťou je dobrým učiteľom, vždy má pripravený nový a nový scenár programov receptúr z katalógu pokroku spojenia s Bohom Univerzum – používania dokonalého internetu pre zdravý chod DNA = užívanie svojho živého telefónneho čísla. Vždy ďakuj s detskou zvedavosťou, aby si videl a počul nové vízie vo svojom obore, tak tvoj cisár má stále pripravené nové šaty – pokrokové, vychytané receptúry.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť