Funkčné vlákna /2/

Funkčné vlákna sú budovanie vzťahu, kde sme prešli jasnozmyslovou školou života – prvou lekciou: Manuál života, následné situácie sa stali našimi deťmi citu skúsenosti pre jasnozmyselnosť, zodpovednosť za zdravé orgány tela je druhou lekciou Manuál života: druhá čakra, oranžovej farby, planéta Merkúr, tvorivosť, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – prídavné mená, druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo … .

Fyzika v pohybe:

 1. sluch a chuť kontrolujú výkon pohybu: čuchu, zraku, hmatu
 2. čuch a zrak kontrolujú výkon pohybu: sluchu, hmatu, chute
 3. sluch a hmat kontrolujú výkon pohybu: zraku, chute, čuchu
 4. zrak a chuť kontrolujú výkon pohybu: hmatu, čuchu, sluchu
 5. hmat a čuch kontrolujú výkon pohybu: chute, sluchu, zraku

Fyzika v pohybe:

 1. krokom, cit čuchu sa upne na zrak a vníma hmat /dych zrakom uvoľní hmat, sluchom sa posúvaš ďalej k chuti – chutnáš/
 2. krokom, cit sluchu sa upne na hmat a vníma chuť /zvuk hmatateľne uvoľní chuť, čuchom sa posúvaš ďalej k zraku – vidíš/
 3. krokom, cit zraku sa upne na chuť a vníma čuch /zrakom chutnáš, cítiš vôňu afrodiziakum, sluchom sa posúvaš ďalej k citu hmatu/
 4. krokom, cit hmatu sa upne na čuch a vníma sluch /hmatáš čuchom sluch, počuješ hudbu, zrakom sa posúvaš ďalej k tancu chutí na jazyku – koordinovaný pohyb v ústach/
 5. krokom, cit chute sa upne na sluch a vníma zrak /chutnáš sluchom zrak, hmatom sa posúvaš ďalej k čuchu – dýchaš/

Čo bolo, to bolo, všetkému dávam úctu, všetko má svoje vzácne miesto citlivých váh informačného citu pre pokrok ľudstva, nachádzať vrchol hmatateľného skutku počutých slov, z hlbín svojho vnútra – zodpovednosť za dar používania duše – psychiky – Adama a v tele – fyziky – Evy.

Každý má možnosť so psychikou – dušou – Adamom pracovať, pre modelovanie svojej fyziky – telo – Evu:

 1. čuch hmatom uvoľní zrak – posilní kontrolu sluchu a chute
 2. chuť zrakom uvoľní sluch – posilní kontrolu čuchu a hmatu
 3. hmat sluchom uvoľní čuch – posilní kontrolu chute a zraku
 4. zrak čuchom uvoľní chuť – posilní kontrolu hmatu a sluchu
 5. sluch chuťou uvoľní hmat – posilní kontrolu zraku a čuchu

Dnes nás detská zvedavosť posunula k zdravým orgánom tela, vďaka jasnozmyselnosti. Mať obhájený certifikát prvej lekcie: dokonalosť – je to prvá tretina poznávania situácie /skúseností/, vzniká rozšírením obzorov nových možností v druhej lekcii: tvorivosť – je to druhá tretina poznávania situácie /skúseností/- upevnenie dokonalej tvorivosti je dnešnou témou skúšky správnosti: ,,dôveruješ, ale preveruješ“.

Myšlienka:

Daj všetkému čas, netlač sa do ničoho, aby si sa mohla zorientovať v živote kde, čo a ako sa informačné pole zmení na terč života, tým si dovoľuješ vybudovať v sebe rozhľadňu života skúsenosti.
To znamená: choď na rande, vždy je to škola, získaš nové poznatky, zistíš, či ti vyhovuje po takejto ceste chodiť, je to tréning života a do akej postele líhaš – snívanie o novej tvorivej budúcnosti s možnosťami

Dnešný dátum 17.11.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = je stály pevný základ života
 2. 3 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH -bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 3 x 2. = stíš svoje fyzické napätie bolesti a radosti tela Evy, načúvaj psychike – duši – Adamovi pre zdravé používanie jasnozmyselnosti a následné obhájenie zdravých orgánov tela: ,,štart a pre zdarný cieľ“
 4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni

Posilní nás plaziaci sa had 24 hodín denne:

 1. 17 – tretia čakra, Venuša – možnosti, tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, Slovenský jazyk – gramatika – slovné druhy – slovesá: Čo robíš? Čo robia tvoji blížni?
 2. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 20 – vidíš dielo Boha Univerzum
 4. 22 – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.11.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť