Éter je takzvanou matkou Božou

Čo tvoríme mysľou vo vzduchu? Pozitívnou mysľou vo vzduchu používame éter, pre plodnosť života. Hovoríme o plodnosti takzvaného ducha svätého pre matku Božiu, je to o uchopení voľnej energie pre zhmotnenie čohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek …

  1. chceme tomu, alebo akémukoľvek systému porozumieť a tým ovládať voľnú slobodnú energiu pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem, so slnečnou sústavou, ktorú máme v čakrách a v aure, slúžia ako desať Božích prikázaní s kontrolou Univerzum – DILINO – on i lid: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Pracujeme s éterom – s detskou zvedavosťou – kresadlom ohňa – pochodňou pre výkon hier olympiády – ducha svätého – s matkou Božou pre zrod Ježiša Krista.
  2. všetko nám samozrejme patrí, voľná energia je riadenou strelou, ktorá sa obráti proti nám, tým strácame svoju slobodnú vôľu, poškodzujeme rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem! Sila systému nie je uchopená /nemá výkonného riaditeľa/, je to voľný Éter, tým sa stáva deštruktívnou – sebazničujúcou hmotou

Dnešný dátum 31.10.2023, vidíme štyri páry čísel – všetko má svoj pár, svojho konateľa – pripomína sa nám éter:

  1. 2 x 0. = éter je pevným základom pre zodpovednosť s vytrvalosťou plodnosti života s duchom svätým – mať prítomnú matku Božiu pre zrod Ježiša Krista – práca – spracovať – uchopiť s mysľou
  2. 2 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom, pracujem/š/ zodpovedne a vytrvalo s éterom – pre plodnosť života s duchom svätým – mať prítomnú matku Božiu pre zrod Ježiša Krista – práca so slovom – spracovať – uchopiť na jazyku slovo
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre výkon s éterom zhmotnený v časopriestore pre plodnosť života s duchom svätým – s matkou Božou a Ježišom Kristom – práca – spracovať – uchopiť slovo na jazyku a hýbať sa koordinovane celým telom
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas pre zodpovedný a vytrvalý výkon čestnosti plodnosti života s duchom svätým – s matkou Božou, s Ježišom Kristom – uchopené a zrealizované slovo sa stalo odbornosťou – posvätnou modlitbou – dediča trónu Božieho

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť