Dovoľ si byť pánom dokonalého panenského systému

Pripomeňme si panenský Boží systém, dvadsať kontrolných overovacích systémov, kde si upratujem/š/ programy: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné:

Body -7 až 0, alebo 1 až 8 sú podsvetím – kohútom – koreňom pre nebeskú hudbu – rozpúšťajú chemické prvky pre stavbu tela: do, re, mi, fa, so, la, si, do, do, si, la, so, fa, mi, re do:

 1. Zlý pocit: stávam/š/ sa sliepkou, ktorá dennodenne 21 dní otáča vajce pre nové potomstvo, naši predkovia neposlušnú sliepku – kvočku prikrývali sitom, pretože nechcela sedieť na vajciach pre nové kuracie potomstvo. Teraz s úsmevom hľadím na predstavujúce vodcovské kapacity sprevádzajúc ľud a ich ozdobené skrášľujúce hlavy. Tu zreteľne vidím zlý pocit ako tŕňovú korunu, znázorňujúc suchý strom, ktorý sa v súdny deň zazelená na večne horiacom kríku.
 2. Dobrý pocit: som/si/ kohútom, ktorý spieva a zobúdza každé ráno chemické prvky na notovej osnove pre výkon dňa: A – viem/š/ pracovať v každej situácii s prvkami vzduch /myseľ/, kde sa telepatiou svojimi zmyslami dotýkam/š/ v prítomnej chvíli situácie, zloženej z istých chemických prvkov, tak sa prvok vzduch mení na živel vzduch, tam nájdem/š/ ukotvenú zimu života, B – viem/š/ pracovať s prvkom oheň /slovo dalo slovo/ – vedome používam/š/ chemické prvky – oheň, ktorý sa mení na živel oheň, tam nájdem/š/ ukotvenú jar života, C – viem/š/ pracovať s prvkom voda /a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami/, chemické prvky sa pri činnosti lejú ako voda, tým sa prvok voda mení na živel voda, tam nájdem/š/ ukotvené leto života, D – viem/š/ pracovať s prvkom zem, mať pevnú zem pod nohami – tancovať na informačnom poli slova pre skutok, prvok zem sa mení na živel zem, tam nájdem/š/ ukotvenú jeseň života

Učím/š/ sa používať živly, sliepku života, hoci aj prikrytým sitom, pre prácu s myšlienkami:

 1. kozorožec – skrytá zima, každé remeslo, alebo roľník sa stará o chlieb, chce mať jasnú hlavu pre nové pokrokové informácie získane detskou zodpovednou inteligenciou, pre skúsenosti získané v dospelej zodpovednej inteligencii: A – remeslo potrebuje náradie a materiál, B – roľník potrebuje pole a semená, C – my ľudia potrebujeme mať rešpekt pred kolobehom života, chcieť a vedieť sa učiť novému – orientovať sa v päť – cípej hviezde podľa tabuliek s piatimi prvkami
 2. vodnar – skrytá zima, som/si/ vedomý/á/, že roľník a remeslo sú tancom života, tancujem/š/ v prítomnom čase tak, aký tón píska situácia pre úspešnú realizáciu. Vodnar sa nás pýta: Si ochotný/á/ počuť tanec v prítomnej chvíli a podať olympijský výkon dňa?
 3. ryby – skrytá zima, prebúdza novú Jar ,,prvú čakru – živelné slnko poznávať v štyroch ročných obdobiach – dokonalosť života“. Učíme sa kroky roľníka, robotníka detskou zodpovednou inteligenciou v kruhu päť – cípej hviezdy a tak získavam/š/ skúsenosti pre dospelú zodpovednú inteligenciu v šesť – cípej hviezde
 4. býk /to som sama prekvapená, že si baran vymenil pozíciu s býkom/ – skrytá jar bojuje – klíči vo vzájomnej symbióze. Má svoj stanovený okruh skúsenosti okolo Slnka v prvej čakre, som/si/ na druhej pozícii v druhej čakre, poznávať pozíciu planéty Merkúr pre priestor tvorivosti, už nie som/si/ dieťaťom, už mám/š/ rozhľad – skúsenosti, viem/š/ akú silu ohňa v tvári nám slnko ukáže v štyroch ročných obdobiach
 5. jednorožec – skrytá jar v plnom prúde, vyhráva a pretrvá ten, kto sa nachádza vo vzájomnej synchronizácii symbiózy. Nachádzame sa v treťom okruhu okolo slnka v tretej čakre, kde vládne planéta Venuša ,,možnosti“ – z päť – cípej hviezdy sa dostať do vnútorného pokoja – šťastnej kocky – šesť – cípej hviezdy
 6. baran – skrytá jar naberá na sile, pripomína nám bujnosť posiatu kvetmi pre rozkvet vôní ľudstva, skrytú v kocke poznania v štvrtej čakre, ktorá je planétou Zem zodpovedných rodičov otca a matky, dychom sa pásť, na ukotvených chemických prvkoch vôní, pri stavbe tela
 7. blíženci – psychika /duša/ a fyzika/telo/ sú rovnocennými partnermi pre načúvanie informácií používania chemických prvkov, tu vládne zvládnutý okruh okolo slnka planéta Mars ,,počuť slovo Univerzum“
 8. rak – skryté leto v čistých vodách, hovoríme o šiestej čakre, o treťom oku a o planéte Jupiter, ktorý obieha necelých dvanásť rokov okolo slnka
 9. lev – plná hojnosť darov viditeľného leta, hovoríme o siedmej rozumovej čakre, takzvanej pokrývke hlavy planéty Saturn: slovu v praxi života rozumom/š/ rozumiem/š/, prvý krok v nebeskej sláve
 10. panna – panenská čistota úmyslu použité slnko pre čisté chemické prvky v prvej časti aury: ,,blanu kvetu života“, kde vládne planéta Urán, hovorím/š/ o druhom kroku v nebeskej sláve
 11. váhy – skrytá jeseň života, použité slnko v druhej časti aury pre: ,,škrupinu plodu života“ chemických prvkov, kde vládne planéta Neptún – Boh mora a riek, je tretím krokom v nebeskej sláve
 12. škorpión – skrytá farebná jeseň nám pripomína farby drahokamov, ktoré nám prúdia telom pre večnú mladosť radostí, tu kraľuje planéta Pluto so svojimi šiestimi mesiacmi pre zdravú bunku, ktorá bola takzvanými vedcami zrušená, som/si/ v štvrtom kroku v nebeskej sláve
 13. hadonos – naslovovzatý odborník v danom fachu, ktorý používa slobodu psychiky a fyziky, rovnocenných partnerov ducha vo všetkom, čo v Univerzum existuje, som /si/ v piatom kroku v nebeskej sláve
 14. strelec – Boh Univerzum vládne všetkému, človek stvorený na obraz Boží, kde si každý sám slobodne kraľuje psychicky a fyzicky s dychom poznávania chemických prvkov vôní, pri stavbe chrámu Božieho, som/si/ v šiestom kroku v nebeskej sláve

Dnešný dátum 29.02.2024 /29. február 2024/ nám pripomína panenstvo pre pána:

 1. 2 x 0. = pevný základ na vrchole života, poznať vyklepkávanie pre hudobnú osnovu nôt, tým rozpúšťam/š/ chemické prvky, ktoré sú materiálmi pri stavbe chrámu Božieho
 2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, pri nespokojnosti rešpektujem váhy života, akú notu na notovej osnove treba počuť pre získanie chemického prvku: celú, pólovú, štvrtinovú, osminovú, šestnástinovú
 3. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko má plodný poriadok, ktorý vždy tu bol, je a bude, tu je zdvihnutý prst pre takzvanú inteligenciu
 4. 1 x 9. = pre múdrosť života: život ťa odhalí: A – som/si/ zodpovedný/á/, zdobí ma horiaci ker zdravého rozumu, B – som/si/ neposlušnou sliepkou, ktorú naši predkovia krotili sitom na hlave, aby umožnili život novému potomstvu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.02.2024 /29. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť