Dokonalosť viery

V čom spočíva dokonalosť viery? Dokonalosť viery spočíva v rozpoznávaní medzi: A – Boh Univerzum, B – Ďuro Truľo. Mať úctu k sebe a ku blížnemu, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, ku komukoľvek, …, emóciou ,,Nie“ otvárame kvet života a emóciou ,,Áno“ sa dostávame do rozkvetu života, hovoríme o otváraní duchovných dverí pre zhmotnenie Božích zátiší. Zvládať tlak chladu plodnosti života: Severný pól: ,,rozum“, Južný pól: ,,plodnosť života“. Zvládať radosť v rozkvete ohňa života, ináč energia ohňa prináša zmenu ,,púšť – bunky sa prestanú obnovovať“ – v zajatí straty detskej zvedavosti, stáva sa neplodným ohňom – človek vyhorí.

Dnešný dátum 22.12.2023 nás posilňuje viera ,,štartér“, zvládať emóciu ,,Nie – plynový pedál“ detskou zvedavosťou, tak materiál nespokojnosti sa stáva surovinou, ktorú potrebuje moja/tvoja/ živočíšna továreň života, pre celistvé výkony mysle a tela, žiť v emócii ,,Áno – brzdný pedál“, zastaviť sa pred novým kvetom Božích dverí v rozkvete možností – objavovať nové Božie zátišia.

  1. 1 x 0. = pevný základ vedomej disciplíny v novej ére života, červená výstraha pred kritikou ,,vyháňa mňa/teba/ z raja materiálov pred mojim/tvojim/ kvetom, preto vedomé stíšenie sa, spracuje nové materiály kvetu života, pre poznávanie rozkvetu života – ponúka víziu, celistvosť obrazu – všetko súvisí so všetkým, ako puzzle
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom – BIOknihou – BIOkľúčom – BIOinternetom
  3. 5 x 2. = stíšim/š/ sa, plne si uvedomujem/š/, že človek pre človeka je BIOknihou, BIOkľúčom, BIOinternetom, stíšením spracujem/š/ emóciu ,,Nie“, pokora a úcta pred každou zatvorenou a otvorenou BIOknihou, používania BIOkľúča k dokonalému živočíšnemu BIOinternetu
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa stíši ríša – moje/tvoje/ živočíšne vnútro – spojenie s Bohom Univerzum, stará éra – boj a oslava víťazstva zaslepila vízie celku, otupila – ohlušila ľudské bytosti na vedomej, podvedomej, karmickej, dedičnej úrovni – prestíž s Ďurom Truľom. V spojení s Bohom Univerzum, si každý v novej dobe kraľovania v živočíšnej ríši, dovoľuje program vnútornej harmónie

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť