Dokonalosť dychu

Dokonalosť dychu skrýva v sebe hudbu – štyri fázy života:

  • celá nota – všetko má svoju celistvosť
  • pólové noty – všetko má výstup i zostup
  • štvrtinové noty – všetko má učivo i majstra /A – učivo – 0,1,2,3, B – majstra – 4,5,6,7/
  • osminové noty – výstup: do, re, mi, fa, so, la, si, do, zostup: do, si, la, so, fa, mi, re, do
  • šestnástinová nota – automatický výstup a zostup dychu pre celok: do, re, mi, fa, so, la, si, do, do, si, la, so, fa, mi, re, do

Dnešný dátum 16.04.2024 nám pripomína ,,hit“ dokonalosť hudby dychu: ,,dve strany mince“, do všetkého je potrebné odvážne vstúpiť a následne poučený Božou dokonalosťou vedieť vystúpiť

  1. 2 x 0. = pevný základ celistvosti každej hudby v každej oblasti života
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, stíšením sa naberám/š/ rýchlosť nastúpiť a vystúpiť na rozbehnutý vlak – Božskú dokonalosť
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre vnímanie rýchlosti, dostať sa do situácie a poučený vystúpiť z danej situácie
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, rešpekt pred celou, pólovou, štvrtinovou, osminovou, šestnástinovou notou na hudobných osnovách pre koordinovaný pohyb tela
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo ,,nápad“, všetky programy už existujú, blížni sú svetelnými bytosťami hudby, cez ktoré si otvárame s rešpektom lúče lásky – nové programy pre vyššie ciele

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť