Dilino – on i lid

Hovoríme o pirátoch, ktorí zaberali územia, takže vyvraždili ľud, tým za odmenu dostali územie, ale stratili výkonnú jednotku rozličných remesiel, zaznamenané straty – vrcholy a pády inteligencie vývoja ľudstva.

Pirátstvo sa rozmohlo na planéte Zem, na kontinentoch, v národoch, v štátoch, v obciach, v rodinách pre chorú myseľ jednotlivca človeka: ,,vrana k vrane sadá“, tak ľudstvo zachvátila čierna hmla pirátskej nevedomosti poškodenej vety: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“

Dnešný dátum 01.11.2023 nás informuje, že sme všetci svätými:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre výkon akéhokoľvek remesla, keď sa remeslo rozvinie je tam éter – rutina života, keď sa zaznamená pýcha, éter je neovládateľný, stráca sa inteligencia
  2. 3 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom, rešpektujem/š/ váhy remesiel, viem/š/, kedy rastiem/š/ a kedy sa likvidujem/š/ – pozerá na mňa /na teba/ vina – exekútor, palica víťazného – výstižného slova má dva konce ,,dilino – on i lid“, viditeľne a počuteľne /ne/pracujem/š/ s éterom – s iskrou – pochodňou života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre zapálenie iskry – pochodne – éteru voľnej energie života, pre môj /tvoj/ životný priestor inteligentného výkonu
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak vidím/š/ a počujem/š/, pretože voniam/š/, chutnám/š/, hmatám/š/ chod života, svojím pričinením živím/š/ – vyživujem/š/: A – pirátov, B – inteligenciu rozkvetu /každý človek je živým kvetom a sviecou života, dnes a každý rok, čo rok si pripomíname vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú atrakciu všetkých svätých na cintorínoch, nesieme na cintorín kvet a sviecu – zanedbanú iskru kvetu remesla pre koordinovaný plodný pohyb/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť