Človek biorobotom

Úvaha: materiál

 • krst – pohľad podstaty daný do pohybu
 • atóm – podstata v pohybe
 • atómová elektráreň – rešpekt dokonalých váh – hladký priebeh diania
 • klaňanie – prosím + ďakujem – mechanické uvádzanie energie do pohybu a zastavenie pohybu
 • Slovania – prepracovaný dokonalý pohyb váh
 • najkvalitnejší uhlík je ľudský výkal – stíš sa pre porozumenie, vyrábaš v sebe diamantové vajce – stolicu
 • hlad po pravde – obnova zdravého organizmu
 • zlatá sliepka – porozmýšľať nad možnosťami, mať dokonalé spaľovanie
 • biorobot – človek má v sebe zabudovanú diamantovú dokonalosť, každý obsluhuje svoje telo sám pod tlakom svojich blížnych
 • pyramídy – šesť – cípa hviezda – dokonalé pravidlá Univerzum pre pohyb aktívneho jadra
 • otváranie očí – porozumieť dokonalosti Univerzum
 • počuť Boha Univerzum – automatické riadenie pohybu v človeku
 • kotva, hromozvod, satelit – blížny, cez ktorého si biorobot aktualizuje nové programy
 • počuť a vidieť – diamantový biorobot počuje a vidí, je rádiom – má nápady, alebo televízorom – má vízie
 • diamantový biorobot – prosíš: krešeš informačný oheň z ľadu – diamantu, stíšením rozdúchavaš kováčske mechy. Ďakuješ: stíšením udržiavaš informačnú stopu automatického diamantového ohňa – slnko v človeku
 • Si opojeným šťastím? Používaš detskú zvedavosť, aktívne vychytávaš informácie v praxi svojím tempom, vybrúsiš svoje Ja: psychicky a fyzicky. Si opitým oklamaním? Si udupaným kameňom, čo druhí povedali, alebo uhoľným kameňom pre svoje a blížnych očakávania?

Stvorený človek je diamantovým biorobotom, funguje na večných zákonoch rádia – nápadov, alebo televízie – vízie: ,,hlad po pravde je krstom človeka“, pre harmonický vstup k aktívnemu atómu – atómovú elektráreň vo svojom tele a v každej jednej bunke, ktorá je v piatej čakre pyramídou – šesť – cípou hviezdou – znakom diamantu, preto sa Slovania všetkému klaňali, tým aktivovali počutie nápadov v piatej čakre, ktorú mali rozloženú na slávny trojuholník s okom pre tri časti: ,,brada – aktívne slovo, pravé rameno – čistý pohyb a ľavé rameno – úžitok dopadu pohybu pre bohatý, charizmatický život – opojenosť života“, sú to skryté váhy pre dokonalého bio robota s otvorenými očami zlatej sliepky, aby každé ráno znášal najkvalitnejší uhlík, čistý uhlík je znakom diamantu, tvorí ho znak šesť – cípej hviezdy.

V šesť – cípej hviezde sa orientujem od roku 2005, to je 17 rokov. Prvé informácie pre aktualizáciu poriadku som zachytila nasledovne: v kruhu sa objavilo šesť znakov, ktoré spolu súperili pod tlakom hľadania pravdy pre koordinovaný pohyb pokroku. Objavili sa tri dvojice ochrany človeka z každej strany s vysvetlením a pomenovaním. Po 17. rokoch pripájam tabuľky pre sedem častí spojenia v jednom bode:

 1. had (pľúca, hrubé črevo, čarovný obrus, pravá strana) a obor (pečeň, žlčník, čarovné klbko, ľavá strana): môžeš mať silu obra, ale bez aktívneho hada si ničím
 2. myši (obličky, močový mechúr, čarovný obrus, spodná strana) a ufo (rozum, um, čarovná neviditeľná čiapka, vrchná strana): dokonalosť sa skladá z hryzov myší
 3. neviniatka (žalúdok, pankreas, slezina, čarovná lutna, zadná strana) a blchy (srdce, tenké črevo, čarovný meč – ruky človeka, predná strana): nič nie je nevinné, niečo ponížiť alebo povýšiť, narušiť harmóniu systému, si ako blcha preskočila
 4. zlatý stred (čarovné zrkadlo, stred – statický bod človeka): to tvorí jadro atómu jadrovej elektrárne, aby sme Boha počuli a tak v pravde koordinovane fungovali.

Kráčame vpred do novej doby v neobmedzenom časopriestore, hladní po pravde s detskou zvedavosťou dodržiavaním dokonalosti, ktorá je spojená s Univerzom. Nad nami je maxi – vesmír, v človeku a vo všetkom, kde sa skrýva atómová elektráreň, stopa atómu: ,,mikro – vesmír“. Riadime sa pocitmi vedome, harmonicky zapíname atóm – atómové elektrárne, ktoré sú bunkami tela, aby udržiavali harmóniu v dokonalom jadrovom chode elektrárne – bunku v piatej čakre, v piatej lekcii. Pripomínam, piata čakra je ladená na krku s dokonalými váhami čakier Slovanov, aby jadrová elektráreň fungovala ako švajčiarske hodiny, následne nasledujú 6,7,8,9,10 lekcie učenia. Akými živými bio zbraňami Univerzum vybavil biorobota – človeka?

Na svete je všetko pre zdravú výživu tela – diamantového biorobota, stíšme sa, aby výživa bola hojná – informačne bohatá pre telo – fyziku i ducha – psychiku.

Viď obrázok: Štartuješ mladosť, aktivuješ, učíš sa – plynový pedál, za tebou máš staré skúsenosti, si učiteľom – brzdný pedál.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.04.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť