Čítanie z kníh

Situácie, ktoré sa opakujú sú knihou, z ktorej si dovolím/š/ čítať, tak sa rodí nové. Čokoľvek ponížim, uberám/š/ tomu priestor, čokoľvek povýšim/š/, zaberá väčší priestor. Som/si/ vedomý/á/, že svojím postojom formujem/š/ – budujem/š/ svoj chrám. Materiály prichádzajú hrubohmotné – bezcitné, svojím postojom materiály opracujem/š/ na jemnohmotné – citlivé, tým sa učím/š/ duchovnej zručnosti pre zdravú výživu tela.

Dnešný dátum 20.12.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ hrubohmotností pre pripravenosť čítania z kníh Boha Univerzum – dokonalého internetu a následným spracovaním, je mojou/tvojou/ známkou pre dosiahnutie jemnohmotností
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom – knihou Univerzum
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa pri dopade kníh – nespokojnosti /klopania Boha na dvere – nesie posol mne/tebe/ Božiu knihu/ a pri odkladaní kníh – spokojnosti /klopania Boha na dvere – Boží posol prišiel s nadstavbovou knihou pre rozvoj, rozkvet ľudstva/
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas v živočíšnej ríši človeka, pri preberaní informácií z knihy kníh – ,,prejsť cestami – necestami“ – práca s dutou žilou, prejsť sieňou srdca ku korunovácii kyslíkom /nov kráča k splnu, jarná rovnodennosť prechádza letom, nespokojnosť nachádza spokojnosť/ a pri odovzdávaní informácií z knihy kníh, vrátiť sa druhou prežiarenou sieňou srdca s kyslíkom, cez aortu, tepnu … ,,prejsť cestami – necestami“ domov – do bunky /spln kráča k novu, rovnodennosť jesene prechádza zimou, spokojnosť našla nespokojnosť – bezradnosť majstra skúšaného vo vytrvalosti/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť