Chráň si svoju auru a svoje bunky

Telo má len jedného zdravého ducha pre žiarivú Auru, ktorú udržiavajú aktívne zdravé bunky, aktivované detskou zvedavosťou pre pokrok človeka. Poďme si podrobne urobiť analýzu podľa obrázka predlohy ôsmej, deviatej a desiatej lekcie.

Udržanie tlaku 15. pre ôsmu lekciu: semeno – vyriešený problém kvetu života – vonkajšej energie života a blany – vnútornej energie života. Číslo 15. je vyjadrením vojenskej hodnosti plaviť svoju kapitánsku loď, vracia nás na začiatok k úvodnej stránke ,,Manuál života“ k prvopočiatku – vojenskej disciplíne (vojenský rozpis hodností ,,Hviezda“: 13.01.2021 úvod ,,Manuál života), kde je všetko v 24 hodinách, žiť v mieri čerstvosti v kvete života ako včela, ktorá zbiera nektár, človek udržiava driečnosť mladosti charizmy vo veku 25 rokov:

Lekcia ôsma pre spevnenie tlaku aury kvetu života a bunky blany života.

Psychická úroveň tlaku pre semeno kvetu – vonkajšia energia aury, blany – vnútorná energia života pre aktiváciu a udržanie zdravej bunky, odmena za zvládnutý tlak kapitánskej lode človeka:

8+7=15 ,, 1+5=6″, 9+6=15 ,, 1+5=6″ , 10+5=15 ,, 1+5=6″ , 11+4=15 ,, 1+5=6″ , 12+3=15 ,, 1+5=6″ , 13+2=15 ,, 1+5=6″ , 14+1=15 ,, 1+5=6″

 1. minulosť tlaku slova pre skutok života 7+8=15 1+5=6: 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni. 8 – pre zákazku života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 2. minulosť tlaku slova pre skutok života 6+9=15 1+5=6: 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad. 9 – pre múdrosť života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 3. minulosť tlaku slova pre skutok života 5+10=15 1+5=6: 5 – pre prijatie blížneho. 10 – pre vytrvalosť života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 4. prítomnosť tlaku slova pre skutok života 4+11=15 1+5=6: 4 – pre plodnosť života. 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 5. budúcnosť tlaku života myseľ odborníka: 3+12=15 1+5=6: 3 – dávam/š/, daj všetkému čas: 12 – pre prijatie vyššieho Ja v rutine života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 6. budúcnosť tlaku života myseľ odborníka: 2+13=15 1+5=6 : 2 – stíšim, stíš sa. 13 – pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. budúcnosť tlaku života myseľ odborníka: 1+14=15 1+5=6 : 1 – som, si dieťaťom života. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad

Váhy života zvládnutého tlaku s patričnou odmenou:

Lekcia ôsma pre dokonalé váhy aury kvetu života a bunky blany života.

Čestnosť a zvedavosť prináša odmenu plodnosti života, nesie v sebe tajomstvo:

,,11″ 10+12=22 2+2=4, ,,11″ 9+13=22 2+2=4, ,,11″ 8+14=22 2+2=4, ,,4″ 5+3=8, ,,4″ 6+2=8, ,,4″ 7+1=8

 1. 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi v prítomnej chvíli. Váhy života 10+12=22 2+2=4: 10 – pre vytrvalosť minulosti života. 12 – pre vyššie Ja v rutine budúcnosti života. 22 – som, si armádny generál pre svoje bunky. 2 – stíšim sa, stíš sa psychicky. 2 – stíšim sa, stíš sa fyzicky. 4 – pre plodnosť života.
 2. 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi v prítomnej chvíli. Váhy života 9+13=22 2+2=4: 9 – pre múdrosť v minulosti života.13 – pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. 22 – som, si armádny generál pre svoje bunky. 2 – stíšim sa, stíš sa psychicky. 2 – stíšim sa, stíš sa fyzicky. 4 – pre plodnosť života.
 3. 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi v prítomnej chvíli. Váhy života 8+14=22 2+2=4: 8 – pre zákazku života. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku. 22 – som, si armádny generál pre svoje bunky. 2 – stíšim sa, stíš sa psychicky. 2 – stíšim sa, stíš sa fyzicky. 4 – pre plodnosť života.
 4. 4 – pre plodnosť života. Váhy života 5+3=8: 5 – pre prijatie blížneho v minulosti. 3 – dávam, dávaš čas ver v plodnú budúcnosť. 8 – pre prítomnú zákazku života – si užívateľom skrytého tajomstva pre deviatu lekciu
 5. 4 – pre plodnosť života. Váhy života 6+2=8: 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad v minulosti. 2 – stíšim, stíšiš svoju zvedavosť ver v plodnú budúcnosť. 8 – pre prítomnú zákazku života – si užívateľom skrytého tajomstva pre deviatu lekciu
 6. 4 – pre plodnosť života. Váhy života 7+1=8: 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni pre minulosť. 1 – som, si Božím dieťaťom pre plodnú budúcnosť. 8 – pre prítomnú zákazku života – si užívateľom skrytého tajomstva pre deviatu lekciu

Udržanie tlaku 15. pre deviatu lekciu: semeno – vyriešený problém zákazky ovocia života pre auru – vonkajšia energia. Škrupina života – vnútorná energia zdravej čerstvej bunky. Číslo 15 nás vracia na začiatok k úvodnej stránke ,,Manuál života“ k prvopočiatku – vojenskej disciplíny, kde je všetko v 24 hodinách, žiť v mieri čerstvosti, ako kráľovná včela, človek udržiava svoju driečnosť mladej charizmy života vo veku 25 rokov:

Lekcia deviata pre spevnenie tlaku aury plodu života a škrupiny života.

Fyzická úroveň tlaku pre semeno plodu – vonkajšia energia aury, škrupiny – vnútorná energia života pre aktiváciu a udržanie zdravej bunky, odmena za zvládnutý tlak kapitánskej lode človeka:

13+2=15 1+5=6, 11+4=15 1+5=6, 9+6=15 1+5=6, 7+8=15 1+5=6, 5+10=15 1+5=6, 3+12=15 1+5=6, 1+14=15 1+5=6,

 1. minulosť tlaku slova pre budúci skutok života 13+2=15 1+5=6: 13 – kraľovanie slova v minulosti života pre: myseľ, slovo, skutok, odbornosť. 2 – stíšim sa, stíš sa pre minulosť života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 2. minulosť tlaku slova pre budúci skutok života 11+4=15 1+5=6: 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi minulosti života. 4 – pre plodnosť minulosti života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 3. minulosť tlaku slova pre budúci skutok života 9+6=15 1+5=6: 9 – pre múdrosť v minulosti života. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad v minulosti. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 4. prítomnosť tlaku slova pre prítomný skutok života 7+8=15 1+5=6: 7 – slovo Božie v prítomnosti žije sedem dní v týždni. 8 – pre prítomnú zákazku života. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 5. budúcnosť tlaku mysle života pre budúceho odborníka života 5+10=15 1+5=6: 5 – pre prijatie svojho blížneho pre budúcnosť. 10 – pre vytrvalosť života pre budúcnosť. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 6. budúcnosť tlaku mysle života pre budúceho odborníka života 3+12=15 1+5=6: 3 – dávam, dávaj, všetkému čas do budúcna. 12 – pre vyššie Ja v rutine života v budúcnosti. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. budúcnosť tlaku mysle života pre budúceho odborníka 1+14=15 1+5=6: 1 – som, si Božím dieťaťom do budúcna. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku do budúcna. 15 – vojenská disciplína. 1 – som, si dieťaťom života. 5 – pre prijatie blížneho. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad

Váhy života v deviatej lekcii s patričnou odmenou:

Lekcia deviata pre dokonalé váhy aury plodu života a škrupiny života

Čestnosť a zvedavosť prináša odmenu plodnosti života, odhaľuje v sebe tajomstvo spojenia s Univerzum:

,,8″ 6+10=16 1+6=7, ,,8″ 4+12=16 1+6=7, ,,8″ 2+14=16 1+6=7, ,,7″ 9+5=14 1+4=5, ,,7″ 11+3=14 1+4=5, ,,7″ 13+1=14 1+4=5,

 1. 8. pre prítomnú zákazku života 6+10=16 1+6=7: 6 – pre nové pokrokové slovo nápad skutku minulosti života. 10 – pre vytrvalosť odbornosti v budúcnosti života. 16 – som, si vojenským Majorom pre svoje bunky – mám, máš roj (major – má roj ako včelia kráľovná – aktívne svetielka života). 1 – som, si Božím dieťaťom života. 6 – pre nové pokrokové slovo nápad života. 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni
 2. 8. pre prítomnú zákazku života 4+12=16 1+6=7: 4 – pre plodnosť skutku minulosti života. 12 – pre vyššie Ja v rutine odbornosti budúcnosti života. 16 – som, si vojenským Majorom pre svoje bunky – mám, máš roj (major – má roj ako včelia kráľovná – aktívne svetielka života). 1 – som, si Božím dieťaťom života. 6 – pre nové pokrokové slovo nápad života. 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni
 3. 8. pre prítomnú zákazku života 2+14=16 1+6=7: 2 – stíšim sa, stíš sa pre skutok minulosti života. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku budúcnosti života. 16 – som, si vojenským Majorom pre svoje bunky – mám, máš roj (major – má roj ako včelia kráľovná – aktívne svetielka života). 1 – som, si Božím dieťaťom života. 6 – pre nové pokrokové slovo nápad života. 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni
 4. 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni 9+5=14 1+4=5: 9 – pre múdrosť slova v minulosti života. 5 – pre prijatie blížneho v myšlienkach budúcnosti života. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku v prítomnej chvíli života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si, Božím dieťaťom života. 4 – pre plodnosť života. 5 – pre prijatie blížneho
 5. 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni 11+3=14 1+4=5: 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi slova v minulosti života. 3 – dávam, dávaš, všetkému čas, pre zdravú budúcu myseľ. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku v prítomnej chvíli života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom života. 4 – pre plodnosť života. 5 – pre prijatie blížneho
 6. 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni 13+1=14 1+4=5: 13 – pre kraľovanie slova v minulosti života: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. 1 – som, si Božím dieťaťom budúcnosti mysle života. 14 – pre zdravú psychiku a fyziku v prítomnej chvíli života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom života. 4 – pre plodnosť života. 5 – pre prijatie blížneho

Udržanie tlaku 13. pre desiatu lekciu: zrelé čerstvé semeno – spracovaná zákazka ovocia života – vonkajšia energia. Čerstvá – vnútorná energia života: ,,zdravá žiarivá aura, pre zdravé žiarivé bunky života.“

Lekcia desiata. Zdravá žiarivá aura, zdravé čerstvé bunky v plnej sile.

Vnútorný okruh zelených čísel na žltom podklade smerujúc opačným smerom hodinových ručičiek: zprava doľava znázorňuje psychiku. Vonkajší okruh bielych čísel na zelenom podklade smerujúc v smere hodinových ručičiek: zľava doprava znázorňuje fyziku.

12+1=13 1+3=4, 11+2=13 1+3=4, 10+3=13 1+3=4, 9+4=13 1+3=4, 8+5=13 1+3=4, 7+6=13 1+3=4, 6+7=13 1+3=4, 5+8=13 1+3=4, 4+9=13 1+3=4, 3+10=13 1+3=4, 2+11=13 1+3=4, 1+12=13 1+3=4

 1. prítomnosť tlaku odbornosti nazývaný drevom kríža 12+1=13 1+3=4: 12 – pre zvládnuté vyššie Ja v rutine v odbornosti psychike života. 1 – som, si Božím dieťaťom v odbornosti fyzike života. 13 – kraľujem/š/ v odbornosti života psychike a fyzike: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 2. prítomnosť tlaku odbornosti pre budúcnosť 11+2=13 1+3=4: 11 – pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi v psychike odbornosti života. 2 – stíšim/š/, sa vo fyzike v odbornosti. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 3. prítomnosť tlaku odbornosti pre budúcnosť 10+3=13 1+3=4: 10 – pre vytrvalosť v odbornosti psychike života. 3 – dávam/š/, všetkému čas pre odbornosť vo fyzike . Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 4. prítomnosť tlaku mysle pre budúcnosť 9+4=13 1+3=4: 9 – pre múdrosť mysle v psychike života. 4 – pre plodnosť mysle vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 5. prítomnosť tlaku mysle pre budúcnosť 8+5=13 1+3=4: 8 – pre zákazku mysle v psychike života. 5 – pre prijatie blížneho mysľou vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 6. prítomnosť tlaku mysle ukotvenia dreva kríža – hromozvod 7+6=13 1+3=4: 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni v mysli pre psychiku života. 6 – pre prijatie nového pokrokového slova nápad v mysli vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 7. prítomnosť tlaku slova ukotvenia dreva kríža – hromozvod 6+7=13 1+3=4: 6 – pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad v psychike života. 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni pre fyziku života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 8. prítomnosť tlaku slova za minulosť 5+8=13 1+3=4: 5 – pre prijatie svojho blížneho slovom v psychike života. 8 – pre zákazku slova vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 9. prítomnosť tlaku slova za minulosť 4+9=13 1+3=4: 4 – pre prijatie plodnosti slova v psychike života. 9 – pre múdrosť slova vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 10. prítomnosť tlaku skutku za minulosť 3+10=13 1+3=4: 3 – dávam/š/, všetkému čas v skutku v psychike života. 10 – pre vytrvalosť skutku vo fyzike života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si, Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 11. prítomnosť tlaku skutku za minulosť 2+11=13 1+3=4: 2 – stíšim/š/ sa v skutku v psychike života. 11 – pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi fyzického skutku života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 12. prítomnosť tlaku skutku nazývaný drevom kríža 1+12=13 1+3=4: 1 – som, si Božím dieťaťom v skutku v psychike života. 12 – pre vyššie ja v rutine fyzického skutku života. Vedomá pripomienka: 1 – som, si Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 13. prítomnosť tlaku jadra kôstky 13 – kraľujem/š/ psychike a fyzike života: odbornosťou, myšlienkami, slovami, skutkami 1+3=4 Vedomá pripomienka: 1 – som, si, Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.
 14. prítomnosť tlaku čistého jadra 14 – pre zdravú psychiku a fyziku udržiavanú odbornosťou: mysle, slova, skutku 1+3=4 Vedomá pripomienka: 1 – som, si, Božím dieťaťom. 3 – dávam/š/, všetkému čas. 4 – pre plodnosť života.

Zvládam/š/ tlak pre auru a bunky, aby programy Univerza nám boli na dobrej pomoci. Váž si sám seba, cez blížneho, alebo systémy, si aktivuješ bunky a tým posilňuješ auru. Pripomeniem podobenstvo o troch denároch: minulosť je vrátený denár – celok, prítomnosť je žitý denár – celok, budúcnosť je požičaný denár – celok. Vždy máme len pol celku, druhú polovicu hľadáme ako mapu pokroku u blížnych, alebo systémov len tak môžeme používať dušu tela pre aktívny život.

Pomôcka obrázku na stiahnutie:

Obrázok aury: kvet, plod, žiara

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.01.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť