Červy

Červy človeka zabraňujú tvorenia posvätného fluidum. Červy sa tvoria dvoma spôsobmi: ponižovaním a povyšovaním, všetko má svoj živý okruh, kde sa tvorí blok a tým vzniká psychická, alebo fyzická bolesť, preto sa často hovorí o váhach rovnosti človeka o likvidácií červov, kde detskou zvedavosťou obnovíme strednú zlatú cestu, slobodu psychiky a fyziky, ktorú nazývame zdravím. Všetko sa obnovuje duchovným ohňom – kresadlom: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ tým sa červy človeka menia na proteíny. Hovorí sa o troch dňoch v zakliatom zámku, všetko čo skritizujeme – podceníme prepadá sa nám pod zem, strácame pevnú zem pod nohami, blokujeme si výbavu darov podsvetia. Všetko čo vyvyšujeme stáva sa černobyľom, zhorí nám nebo. Majme sa na pozore pri aktivácii dotykom našich zmyslov, to sú chvíle – momenty mantinelov smútky meniacich na radosť, prejsť šepotom tmavej uličky /piata čakra – slovo počuť/, a prejsť chvíle – momenty rozžiarenej uličky /šiesta čakra – slovo vidieť v plnej sile a kráse/. Pripomenieme si podsvetie, svet, nebo, všetko má šesť častí tak ako šesť- cípa hviezda, ale najprv detskou zvedavosťou prechádzame piatimi časťami, ktoré kontrolujú okružnú dráhu piatich zmyslov, aby rozum prírodná inteligencia zaznamenala dôležitosť poznania – šiestu časť – prírodne všetko rozložiť rozumom Umu, čo tvorí nebo – výsledky pokroku dosiahnuté človekom. Dnes si zopakujeme ôsmu časť pohybu desať Božích prikázaní vysvetlených gramatikou slovných druhov Slovenského Jazyka.

Obrázok nám pripomína kompas života a znázorňuje čím sme prešli, aby sa mohol tento zázrak uskutočniť: oplodňovanie v prvej častí aury, štrnásť strážcov psychiky strážia bunku, aby sa bleskom v prítomnej chvíli – okamihu žiarou oplodnila bunka človeka, uchopenie vrcholu porozumenia posvätného zlatého ohňa – rebríka z neba prichádzajúca na svet, kde mráz sa ohňom roztápa a zelená príroda odovzdáva rôzne tajomstva géniov spojených s Univerzum: rozžiari okruh uličky svetla s možnosťou oddychu svojou pokojnou žiarou venca: ,,Diadém“ porozumenia, psychika sa slobodne spája s fyzikou

 1. Strážcovia mysle: som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dám všetkému čas
 4. Strážcovia slova: pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni, čaká na zakresanie iskri ohňa – aktiváciu váh: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
 8. Strážcovia skutku: pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. Strážcovia odbornosti: pre zvládnuté nového pokrokové učiva v praxi života
 12. pre vyššie Ja života
 13. pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre slobodu psychiky a fyziky

Dnešný dátum 01.03.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = stáli pevný základ života pre prírodu, remeslo, inteligenciu človeka
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každý pre každého je kresadlo pre iskru ohňa do pece zničiť v sebe červy z uličiek života, pretaviť kameň mudrcov a tak vidieť zázraky života
 3. 2 x 2. = stíš sa, tak sa slobodne prepojí psychika a fyzika, aby oplodnila fyziku – použité kresadlo: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – roztavíš vo svojej peci mysľou kameň mudrcov – otváraš si novú uličku záhad zázrakov života
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, prepojí sa podsvetie – výbava človeka, žijeme a tvoríme svet o počutú rozžiarenú spracovaným bleskom uličku, aby sme dosiahli nebo – výsledky tvorivého človeka: poriadna robota sa chváli sama

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 01 – som, si vojačikom s kresadlom svojho života
 2. 03 – postúpil si, som na tretiu pozíciu menom: vojak slobodník – človek s kresadlom
 3. 20 – si, som generál major svojho vnútra /20-14=6/ máš, mám víziu života, otvorenú šiestu čakru, ktorú voláme tretím okom rozprašuje fluidum z rebríka, ktorý je cestičkou do neba, používaš/m/ šiestu časť satelitu, čo je to planéta: ,,Jupiter“, vysvetlenú prvým argumentom: šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ – rozsievaj čisté fluidum – a druhým argumentom, čo je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky a porekadlá ako sa zbaviť diagnózy: ,,červov života“
 4. 23 – si, som armádnym generálom svojho vnútra, máš zodpovednosť za svoj kameň mudrcov, ktorý aktivuješ cez svojich blížnych a čímkoľvek, tým blížnych prebúdzaš svojim vnútorný pokojom pre rozprašovanie fluidum z nebeského rebríka, ktorá je cestičkou neba. Nerozsvietená ulička je chybným kresadlom – neukotveným bleskom, pec nezakúri – slnka svetla sa nedotne, červy života dostávajú nad telom moc, prepadneme sa do neznáma – stratíme sa zo života, voláme to kritikou, násilím rozprašuje jedovaté plyny, pýcha rozprašuje jadrový výbuch – černobyľ a tak v človeku zostáva prázdnota schránky – utlačená duša – stráca účinné dary duše – je porušený základný zákon pre aktiváciu kameňa mudrcov – život bez kresadla – vnútorný kyslík – fluidum zhasol, následne sa človek stretáva s diagnózou – kde červy sa živia naším telom, až červy človeka za živa zožerú nastáva smrť človeka alebo čohokoľvek. /23-14= 9/ Deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života – tvoriť okolo seba zrelé fluidum“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – duša pre telo je továreň pre výrobu fluidum, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka – továrni pri výrobe fluidum.

Kto káže musíš hádže seba červom, kto chce a rešpektuje Boží zákon je výrobcom fluidum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť