Celok človeka

Celok človeka je vystihnutý aj vo vete: ,,Kde sa piesok lial a voda sa sypala“, je to práca s náukou o kameňoch, práca s Mendelejovou tabuľkou s prvkami, pochopiť život v horninách, práca s kovmi … a minerálmi. Základ obnovy čohokoľvek je čistým úmyslom prechádzať štyrmi fázami napredovania v kolobehu života v šťastnej kocke, kde sa točí vajce – aura kohokoľvek, kdekoľvek, čohokoľvek – guľa so všetkými prvkami kovov – meniacich sa na riečiská živých minerálov a tým dochádza k obnove bunky – orgánov tela. Uvedomením si mysle dychu, kde máme možnosť pracovať s čistým úmyslom pre svoj rast, svoju výživu tela a tým používať čistý uhlík, súčasť prvku spojený s minerálom diamantu. Brúsime sa pod tlakom možnosti poznávať nové technológie: vedy, techniky, rozvoja, pokroku ľudstva. Človek s človekom sa brúsi, zažíva charizmatické chvíle vrcholu možnosti v prítomnej chvíli, dotýka sa neznámeho, aby sa zoznámil s novým, vyhral sa a tým spevnil orgán – sval. Vždy bude v tele človeka prebiehať nespokojnosť – potreba používania Mendelejovej tabuľky pre čistý pravidelný dych života.

Učíme sa meditovať: pomaly sledovať svoj pravidelný dych pri spracovávaní emócií, za vrcholy života ďakujeme pre správnu kombináciu chemických prvkov. Dych a myseľ sú spojené s chémiou – psychikou človeka. Fyzika je budovaná v kolobehu života cez blížneho a ku všetkému: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, cielene – mať zdravé telo.

Dnešný dátum 18.02.2024 /18. február 2024/ nám pripomína psychiku ,,chémiu – dych života“ pre fyziku, ktorá kráča v kolobehu života, v negatívnom nachádzať pozitívne – čistý diamant 24. hodín dennodenne: mysle, slova, skutku, odbornosti

  1. 2 x 0. = pevný základ práce s pokojným dychom psychiky – chémie užívania diamantu pre čistý kryštál kraľovania v sebe: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, poslaním je čistota pre kryštál s následným čistým diamantom nachádzajúc sa v dychu
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, používaním psychiky – chémie, tak staviam/š/ si chrám Boží – fyziku – telo
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: vedome používam/š/ pocity – pri chémii – psychiky, pre úspešnú stavbu fyziky – tela
  5. 1 x 8. = pre zákazku života: Božie deti vytrvalo pracujú s psychikou, pre zrkadlovo zhmotnenú kvalitu fyziky – tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Kraskove pri Pardubiciach 18.02.2024 /18. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť