Božie uchopenie

Všetko má Božie uchopenie, voláme to Božou pravdou, z ktorej sa postaví – buduje sám človek. Vidíme a počujeme Božie uchopenie – sú to vavrínové vence – kohútik, kde si každý sám potvrdí, alebo odoberie svoju vlastnú silu pre ovládanie svalu. Človek nachádza najtajnejšie miesta, stačí sa stíšiť – použije navigáciu pre slovo: ,,DILINO“ – slovo rozložíme a čítame v Českom jazyku: ,,dilino – no i lid“ – miluj svojho blížneho, ako seba samého – navigácia tela pre funkčné meridiány:

  1. emócia NIE (dilino) spracujem/š/ dennodenne, pracujem/š/ na uchopení a ovládaní svalu ciest meridiánov vo mne, v tebe
  2. emócia ÁNO – vediem/š/ ľud dennodenne, mám uchopené svaly, ktoré ovládajú meridiány – cesty života

Dnešný dátum 24.10.2023 nás posilňuje: uchopenie úcty k sebe a ku každému a všetkému, tak pracujeme s meridiánmi

  1. 2 x 0. = pevný základ pre stavbu úcty uchopenia a následný pojem láska – koordinovaný láskyplný pohyb
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, emócie Nie sú žánrom – hororom, kriminálnym príbehom, kde svaly pracujú na povel slova, staň sa rytierom bieleho koňa – dňa, kde slovo prestavím/š/ na žáner rozprávky s následným skutkom, tak nájdem/š/ emóciu Áno – kruhový objazd – vavrínový veniec – ovládač pre kolobeh života, s obnovením pohybu s uchopením svalu
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, cítim/š/ emócie: A – začiatok obnovy pre uchopenie svalov myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, B – ukončenie obnovy pre uchopenie svalov myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, každá chvíľa nám cez emócie pripomína mantinely obnovy ciest života, podľa dokonalosti Univerzum: A – pros, začína sa obnova technológie svalu, B – ďakuj, ukončená a daná do prevádzky technológia svalu
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, mať päť zmyslov pohromade pre výživu orgánov tela: A – hľadám/š /, alebo mám/š/ odbornosť k prítomnej situácii – mať, alebo hľadať pevnú zem pod nohami, posilňujem/š/, alebo udržiavam/š/ navigačnú cestu chutí života pre meridiány svalov: žalúdok, pankreas, slezinu, B – hľadám/š/, alebo mám/š/ spásonosnú myšlienku, posilňujem/š/ vonné oleje vo mne, v tebe, sú to navigačné cesty čuchu života pre meridiány svalov: pľúca, hrubé črevo, C – hľadám/š/, alebo mám/š/ slovo Ježiša, tým sú používané vzácne mastičky vo mne, v tebe, obohatené navigačné cesty sluchu života, kde sa nachádzajú meridiány svalov pre obličky, močový mechúr, D – hľadám/š/, alebo mám/š/ skutok Krista, posilňujem/š/ kolobeh života – vavrínové vence – ovládanie zvieračov – uchopenie svalu pre výkon vo mne, v tebe. Je tu viditeľný kruhový objazd navigačných ciest zraku života, pre meridiány svalov: pečeň, žlčník, E – hľadám/š/, alebo mám/š/ úctu spracovanú svojím egom, je to Mesiáš vo mne, v tebe, kde všetci pracujú s Bioohňom hmatu, pre funkčné meridiány srdca, tenkého čreva

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť