Árom – tajomstvo života

Každý človek na planéte Zem nosí v sebe tajomstvo Archy zmluvy pre dych života. Dych života obsahuje slovo: Árom – poznávanie čuchom vône a následnej hmatateľnej chutí, o ktorej sme počuli i nepočuli, videli i nevideli.

  • ÁR – nádych ,,AH“ – uvedomiť si – zvládať pozvánku ,,zovretosti srdca“
  • OM – výdych HA – počuť a rozumieť – zvládať tlak ,,rozpínavosť srdca“

Dnešný dátum 18.11.2023 nám pripomína dych: pre zákazku nášho života

  1. 1 x 0. = pevný základ pre posilňovač nádychu – silu zvrchu dole ,,ÁR“ a posilňovač výdychu z hlbín svojho vnútra nahor ,,OM“
  2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre vedomé slovo ,,ÁROM“ – mesiac a všetko má záhadnú tmu ,,NOV“ – začiatok pre bruchom trávenie situáciepros, za štrnásť dní je celé svetlo ,,SPLN – ÁR“ – nádych. Spln dosiahol chladné svetlo mesiaca, ohýba človeku chrbát – kontroluje pevnosť statiky – vracia sa k úkazu: ,,NOV – OM“ výdychďakuj
  3. 2 x 2. = Nov nás vedomé napomína v prítomnej chvíli: stíšim/š/ sa pre poznávanie nových možnosti kvality života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, prítomná chvíľa je pre vyslobodenie z minulosti, kráčať pružne do budúcnosti
  5. 1 x 8. = vážim/š/ si zákazku života, hľadaním a obhájením riešenia životných situácií – mať vždy čerstvé statické svetlo života – ÁR, pevnosť vedomej, podvedomej, dedičnej, karmickej statiky vo svojom dychu, rozpoznáva úctu – semeno života, pre následnú lásku – žatvu života, tu citovo počujem/š/ a vidím/š/ svoje vyššie ja v rutine života, ako slobodne hmatá čuchom chute sliny života. Každá situácia si žiada osobnú čestnosť pre obhájenie staticky, postaviť sa a prejsť situáciu pravdy – /záťaž alebo hladkosť/ z minulosti pre prítomnosť, úmysel dôvery prechádza cez srdce, kde sa nachádza korunovácia váh pečate pre budúcnosť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť