Aký význam majú pre človeka kostoly a mešity

Aký význam majú pre človeka kostoly a mešity. 28.12.2015
Spoločné majú jedno, modlitebňu.
Nový život vznikne spojením muža a ženy. Na to potrebujú zdravé semená a vagínu. Pri spojení muža a ženy do vienka dieťaťa, obidvaja rodičia dajú najlepšie a najhoršie programy v tom čase splodenia, aké v sebe majú. Odovzdajú im emócie áno, aby udržali pokrok ľudstva, emócie nie, aby rozvili pokrok napredovania ľudstva.
Zaraďme spojenie „kostoly,“ je to mužská energia, ovládania mužov. Mešity sú ženská energia, ovládanie žien. Teraz znie otázka: „Kde sa podela láska? -keď sme ovládané chladnými múrmi, ktoré zostávajú stáť dlhé stáročia, kde aktívny život muža a ženy záleží od zdravia, telesnej schránky človeka.
Mužská energia sa začína od nuly do nekonečných bodov mrazu, kde sú zmrazené všetky receptúry napredovania. Meditáciou, stíšením prichádza nápad, rozmrazenie, zapálenie ohňa. Človek siahne po múdrosti, po prírodnom dare, ako po pohári vody. Na duchovnej úrovni, sa počíta každá kvapka. Stíšením , každá kvapka otáča novú stránku knihy poznania receptúr. Záleží, v ktorej oblasti sa daný človek pohybuje, takú knihu otáča. Dostáva sa mimo čas a vníma rozkvet remesla projektu, receptu otáča stránky katalógu – fotogalériu – predstavivosť. Nápad knihomoľ, fotogenická pamäť. Dostáva sa do rádiového, alebo televízneho duchovného vysielania. Toto všetko skrýva odhalená negatívna emócia, plodné semeno. Energia nájdeného ducha pravdy.
Neplodné semeno je kritika, šomranie. Prázdny kostol – ľudia bezduchí, spoliehajú sa, že niekto za nich niečo urobí. Zobuďme sa konečne, zobuďme v sebe tvorivého ducha, známym menom duša -Adam. Hľadajme v každej veci riešenie, aby sme nestratili kvapku vody. Dávaj pozor, aby si sa nezamotal – strácaš úctu k blížnemu – raníš ho, necháš ho vykrvácať, necháš krvácať svoju bunku. Odpísať niekoho, zabiť ho, umŕtviť svoju bunku, žiť s mŕtvolou a pomaly zomierať.
Pros a ďakuj, aby si v sebe živil všetky bunky. Pestuješ v sebe živý chrám boží, zo svojej tichosti a zvedavosti. Hľadania možnosti pre každého.
Spokojnosť, kvalitné víno, odhalenie ženy, „mešity.“
Teraz postavím do radu všetky ženy, ktoré zastupujú na duchovnej úrovni na našej planéte zem, mešity. Odkladáme zodpovednosť do chladných stien mešity, kde donedávna mohli vkročiť len muži ako s penisom do vagíny. Duchovný penis sme nahradili kostolom, a duchovnú vagín, mešitou.
Tu sa oslavuje semeno, ktoré potrebuje výživu, aby sa jeho majestátnosť vypestovala v človeku. Tvorivosť sme posielali do mešít, ako do dokonalej plodnej vagíny, ktorá nám za štyridsať týždňov dostaví pravý zázrak, dieťa božie, splodené z muža a ženy.
Energia ženy je energia tvorby od nuly do nekonečných teplôt ohňa. Energiu plus, udržíme pokorou ďakujem. Slovo ďakujem, je bezpečné miesto pre posvätný aj obyčajný oheň. Slovo ďakujem, je bezpečnosť pre človeka pri práci, pre zdravý vývin chrámu božieho.
30.06.2015 automatickým písmom som napísala, že sa rušia všetky náboženstvá, lebo pochádzajú z hriechu – nedorozumenia, nepochopenia. V tento deň si univerzum vyžiadalo odo mňa, aby som zapísala tento deň duchovnej revolúcie. Pozri postavenie hviezd v tento deň.
Božie veci vznikajú z pochopenia, z porozumenia pre bezpečnú hru človeka, pre jeho ďalší vývoj, pre univerzum. Pre každého je poriadok, prechod dimenziami, čo značí funkčnými systémami.
Verím, že človek si uvedomí svoje telo, ako bohom daný chrám boží. Svojou tichosťou a vytrvalosťou si aktivuje oheň, svoju dušu menom Adam, aby telo menom Eva, sa mohlo vyvíjať, podľa najnovších princípoch prechodom dimenzií.
Čo sú to systémy? -dianie zo štyroch, (jar, leto, jeseň, zima … ) z piatich častí, ( päť cíp – čínske učenie), šiestich časti – Dávidova, alebo Židovská hviezda.
Keď chceme pracovať s jadrom, dostávame sa do systému, ktorý voláme dimenzia zo siedmych položiek, desiatich a dvanástich položiek. Verím, že ste všetci bystrí a vidíte vo všetkých systémoch, ktoré voláme dimenzie, kruh, označenie času hodín.
Rozpoznať hodinové ručičky. Malú – moja maličkosť osobne. Malou ručičkou sa označuje človek. Veľkú ručičku hodín obsluhujú všetci moji blížni, bez rozdielu náboženského, či politického presvedčenia, sú zaradení pod slovom ľudia. Chrám boží potrebuje ducha. Záujem hrať sa, hýbať sa. Živého ducha potrebujeme prebudiť, ohňom svojej duše menom Adam, aby telo Eva mohla pokrokovo žiť. Nestačí nám kúsok jablka odhryznúť. Potrebujeme celé jabĺčko, jemne sa ho dotýkať, aby nám vydržalo, čo najdlhšie, tak za rok svoje Ja oplodníme, ako jablonku, lebo štepíme svoje Ja svetlom zlatého slnka, tak nám zarodí zlaté jabĺčka – remeslo nepodlieha skaze. Má stálu hodnotu ako zlato. Zbavme sa plánky, šomrania, kritiky, sú to choroby, vzniknuté zo psychického týrania.
Použime stíšenie sa, aby sme počuli hlas svojej duše, ktorá odovzdá telu Eve nové, zdravé, výkonné semená pokroku. ANNA Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť