A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami

Každý z nás si určuje cestu života, pracuje s vnútornou silou, ktorá sa nazýva ,,golem“, – spútaná sila myšlienkami, overovaná slovami, skutkami, odbornosťou s guličkou, alebo bez guličky golema. Čo doprajeme svojmu golemovi? Akú formu zo seba chceme vytvoriť? O čom snívame? Sú tu mnohé otázky, mnoho námetov o sile človeka. Desiaty Boží príkaz znie: ,,Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.“ Do tejto vety je vložená sila golema: ,,lom ega“. Oživujeme golema svojou víziou, čo chceme a aké návyky sme si osvojili. Dôveruj, ale preveruj, dnes každý dostal do svojich rúk program zo vzoru: ,,strom poznania“, alebo zázračnú sliepku z programu vzoru: ,,kohút a vajce“, je to Manuál života pre inteligentných ľudí. Základom inteligencie je veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – udržiavanie posvätného ohňa, ktorý chrlí golem. Oheň je veľmi dobrý pomocník, ale zlý pán, preto sme prišli na svet, aby sme sa s golemom – ohňom naučili pracovať v malom aj vo veľkom: ,,Láska hory prenáša“ – doslovný odkaz obrej sily našich predkov.

Zapáčilo sa mi slovo ,,típek“, keď máš típka, máš odporučený list – vstupenku, aby si svojho golema – dušu používal na svojej ceste vyspelosti ľudstva/podpora blížneho/. Manuál života vychytáva dopad každej energie, dvoma vzormi: ,,strom poznania a kohút a vajce“, napomína každého jasnou rečou, ponuka dvanástich apoštolov: viď. dole obrázok

 1. sú tri prstene pre svet – /kmeň – žĺtok života/ podľa proroka: ,,Noe“
 2. sú tri prstene pre nebo – /koruna – bielok života/ podľa proroka: ,,Mojžiš“
 3. sú tri prstene pre podsvetie – /korene – kohút života/ podľa: 1. siedmeho dňa oddychu Boha, prvý a druhý príchod Ježiša Krista, dláždiť si svoju cestu skúsenosťami /dve ponožky, dve topánky, dve rukavice, dve nohy, dve ruky, dve oči, dve uši, dve nosné dierky … . Párovanie mužských a ženských hormónov.
 4. tri nápomocné prstene sú dané človeku, aby prezentoval život: myšlienkami, slovami, skutkami, tak svojím životom prezrádza plodnosť života

Načúvajme svojmu kohútovi, čo kikiríka z našich koreňov, hľadá sliepku, má na pamäti svoje vízie, svoje sny, kde sa česť človeka meria, overuje laserom. Za každým človekom vidno a je vidieť, hovoriť históriu jasnou rečou, k čomu je použitá vnútorná sila jedinca a kolektívu. Chceme mier, najprv v sebe potrebujeme oživiť svojho golema – kohúta, prebudiť svoju prapodstatu sily: získať tri vlasy ,,kruhy deda vševeda“ – ukotvenie medzi blížnymi: ,,Ja som vo Vás a Vy ste vo mne“.

 1. v jednote – 24 hodín dennodenne /-5/
 2. všetko má deň a noc /-4/
 3. všetko má rovnocennosť – váhy života – laser čestnosti /-3/
 4. všetko má kompas – statiku – kríž /-2/
 5. všetko má kolobeh života /-1/
 6. všetko má základ /0/

Múdrosť riadiaceho golema – duše – psychiky v koreňoch stromu poznania:

 • laser čestnosti – váhy života – rovnocennosť je plná sila golema na pevných základoch kompasu/-3 a -2/
 • deň a noc podlieha kolobehu života /-4 a -1/
 • 24 hodín dennodenne stojí na pevných základoch päť – cípej hviezdy /-5 a 0/

O čom je naša duša? Stojí na pevných základoch kompasu /kríža, statika/ života. Každý má v sebe štyri kráľovstvá: myšlienky, slová, skutky, odbornosť, ktoré sám rozvíja s vedomým laserom – váhami čestnosti života, kde sa každému predkladá veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Život duše je ako televízna obrazovka, každý sám si vyberá, akú reláciu pozerá – v akej aktivite sa zaoberá – v akej reálnej chvíli žije. Rozhoduje sám, akú aktivitu /ne/bude vykonávať, aby sa dennodenne približoval k dokonalosti Božej – brúsil svoje závislosti, obhajoval mantinely života: ,,emócie“ Maruška kráča v búrkach k dvanástim mesiačikom – k vyššiemu Ja života. Páruje rukavice, ponožky, topánky – všetko kráča v páre: ,,Nie a Áno“, robí mantinely života – priechodný tunel situácií. Medzi ,,nie a áno“ je podaný výkon v /ne/kvalite života.

 1. deštruktívnosť – potopa sveta – emócia nie
 2. konštruktívnosť – piesočná búrka – emócia áno

Buďme k sebe úprimní, všetci máme v sebe lúč lásky milosrdenstva pre budovanie koridoru a následne koordinovaných pohybov tela svojej osobnosti, brúsený so všetkými blížnymi a so všetkým okolo nás. Blížni sú náš materiál, aby sme zvládli každú potopu: ,,deštruktívnosť“ a každú púštnu búrku: ,,konštruktívnosť“. Pýtam sa: Kto obstane vo svojom boji s takouto obrovitánskou nebeskou silou v sebe?

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.imanuel.eu

V Bardejove: 03.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť