Immanuel

„Manuál života,“ konzílium v človeku

Konzílium nazveš/m/ liečenie ducha človeka pre tvoju/moju/ psychiku a fyziku, tak môžeš/m/ žiť v liečivom mieri. Spočítaš/m/ si to na jednej ruke, prebúdzaš/m/ energiu duše a bunky človeka na jednej ruke:

Slovo konzílium sa skladá z troch častí: Adam v človeku, ktorého prebúdzaš/m/ – ktorému načúvaš/m/ svojmu telu, svojim bunkám

 1. kôň – prvá časť významu slova – vymodlené ruky hore aj dole v diakritike (vokáň a mäkčeň), uvedomenie si konskej pohonnej sily v tebe a vo mne
 2. žíl – druhá časť významu slova – ochota chcieť – vymodlené zvieracie pudy chcem – nechcem – práca s krvou človeka v kvantovej fyzike, ale treba vymodliť ruky hore (dávaš/m/ všetkému čas), použitá diakritika (mäkčeň)
 3. umí (vie) – tretia časť významu slova – bunky a duch človeka majú totožný dokonalý program, kráčaš/m/ s navigáciou slnka života

Slovo študent sa skladá z troch častí: Eva v človeku, ktorú prvýkrát obdarúvaš/m/ tvojou/mojou/ mysľou

 1. tuš – prvá časť významu slova (v hudbe) – nachádzaš/m/ vnútorné ticho = objavíš/m/ tuš, myšlienku pokroku
 2. deň – druhá časť významu slova – potrebuješ/m/ si vymodliť (dávaš/m/ všetkému čas), pridaná diakritika (mäkčeň)
 3. t – tretia časť významu slova – v tichosti, z vnútorného ticha napreduješ/m/, kráčaš/m/ vpred

Slovo prezident sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú druhýkrát obdarúvaš/m/ slovom

 1. prežiť – prvá časť významu slova – vymodliť si dva mäkčene (dávaš/m/ všetkému čas) – diakritiku v mysli a v slove
 2. deň – druhá časť významu slova – vymodlený charizmatický deň s plnou vojenskou silou slova – vymodlený mäkčeň diakritikou

Slovo premiér sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú tretíkrát obdarúvaš/m/ skutkom

 1. pre – prvá časť významu slova – si tu a žiješ na planéte Zem
 2. mier – druhá časť významu slova – kde svieti slnko skutku – svieti ti dĺžeň diakritiky k tvojej/mojej tvorivosti, si/som/ človekom

Slovo génius sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú štvrtýkrát obdarúvaš/m/ odbornosťou

 1. gén – prvá časť významu slova – otváranie a zatváranie programov v tele
 2. uši – druhá časť významu slova – potrebuješ/m/ v sebe vytvoriť vnútornú tichosť, len tak počuješ/m/ rozhovory buniek, tak ušiješ/m/ všetko na mieru podľa receptúr pokroku

1.palecduch človekaKonzílium
2.ukazovákmyseľŠtudent
3.prostredníkslovoPrezident
4.prstenníkskutokPremiér
5.malíčekodbornosťGénius

Počítaš/m/ na jednej ruke tvoju/moju/ inteligenciu v sile jedinca človeka

Človek v dnešnej vyspelej dobe sa môže uberať dvoma smermi:

 1. mierovou vyspelou cestou pokroku
 2. prepadnúť sa na koloniálnu spoločnosť, zopakovať si Babylonskú vežu – pomotané jazyky

Každý je strojcom tvojho/môjho/ šťastia. Táto doba bola pripravovaná viac ako sto rokov – šípková Ruženka, driemajúc si pripravila plodné pole, zobudila sa a udrela plnou silou na zapredancov, pre ktorých sú peniaze viac ako ľudský život človeka a chcú späť svoje kraľovanie. Odporúčam použiť múdrosť, vynaliezavosť pochopenia, alebo ticho čakať na lepšie časy – prepadnúť sa na koloniálnu krajinu, žiť v tretej krajine bez práv a múdrosti, nechať si zlomiť tvojho/môjho/ ducha, zomrie, zahubí sa, pripomeň si babylonskú vežu – zrútenie pochopenia, zakrpatie sa v človeku Adam – dokonalý internet – vo svojej tichosti používaš/m/ vnútorné ticho – vieš/m/ rozmýšľať, používaš/m/ rozum.

Ponúkam učivo Manuál života pre krok vpred, každý sa môže očistiť a napredovať, alebo všetko stratiť. Každý má rovnakú šancu, cez uvedomenie si učiva: manuál života, človek sa lieči človekom – korene života, dokonalý systém Boha – Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.02.2021

S pozdravom a úctou stránka Immanuel.


Anna Matejová – PREMENA, Hurbanová 670/22,
085 01 BARDEJOV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

0907 206 978

premena@post.sk

www.immanuel.eu