Rok rozdelený pravidelne na 16 mesiacov

Novodobé učivo má šestnásť lekcií, je to nový ročný kalendár, zoznámim Vás s ním je to koleso šťastia, poznáme ho, ako mlynské koleso, ktoré je správne zaťažované, hľadajúc sýtosť odbornosti: zimný mesiac: lekcia mínus päť – plaziaci sa had /23/20.12.2022 – 11.01.2023/ mesiac: lekcia mínus štyri – noc a deň /23/ 12.01.2023 – 03.02.2023/ mesiac: […]

Znamienka pre turbíny

Dnes znamienka spojíme so zmyslami a orgánmi tela, aby sme si vysvetlili kedy sme svetelná bytosť – spracované informácie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou a kedy sme jadrová bomba – použili sme ponižovanie a povyšovanie: myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti. Turbíny sú zmysli človeka, podľa štvrtej lekcií, ktorá je štvrtou čakrou otec vyznačený červenou […]

Znamienka

Znamienka: ,,bodka, čiarka, otáznik, úvodzovky, výkričník“, sú dopravnými znakmi inteligencie človeka. Čo sa tým myslí? Tieto znaky použijeme ako semafor pre brúsenie svojej inteligencie pre prekonanie strachu, hnevu, krivdy, pýchy … , preto tieto znaky mali, majú a budú mať svoju funkciu: otáznik – nerozumiem – ropa v človeku – kysličník uhličitý bodka – hľadám […]

Vysoké napätie

Veta, miluj svojho blížneho, ako seba samého, je aj o vodivosti elektriny, to znamená, každý človek v sebe nosí vysoké napätie, kde sa opiera o nulák. Keďže moje vedomosti o elektrine sú len povrchné a pán Tesla je pre nás génius aj v našej dobe, informácie o elektrine sú k plnej dispozícii. Ja len úplne […]

Človek človeku je hudobným nástrojom

Dnes 28.10.2022 sa začína trinásty mesiac v novom chode života /pozri včerajší článok/ kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Čohokoľvek a kohokoľvek sa našich päť zmyslov dotýka, je to päť čiar a štyri medzery hudobnej osnovy, znejúce tóny pre tanec podľa spracovaných i nespracovaných nôt života. Nastavujeme si myseľ pomalým tichým dychom, aby sme vo svojom […]

Tri a pol času

Tri a pol času je novým kalendárom pre novovek. Nová jar sa začína 08.03.2023 /spočítame čísla: 8+3+2+2+3 =18/ číslo osemnásť je našou matkou planéty Zem plaziaceho sa hada, oslavujme život každý mesiac rovnakým počtom dní, pravidelným pre každého 14 x, tým odbúrame poníženosť zo života pre zvýhodnené povýšené bytosti na planéte Zem, dvakrát nadmerné plné […]

Rakety človeka

Víťazným mečom človeka sú dve rakety, voláme ich emócie – cez ktoré poznávame deň a noc. Položme si otázku: ovládame v sebe rakety? Poďme sa pozrieť do svojho vnútra tela, cez šesť – cípu hviezdu: Pozrime sa na orgány tela, ktoré oddychujú – majú noc. Orgány tela v nepretržitej prevádzke majú stálu službu – deň […]

Liekom človeka je prítomná chvíľa

Noc a deň. Nocou je to, čo nevieme, vytvára nám citoslovce negatívnych zvukov. Dňom je to, čo vieme, vytvára nám citoslovce pozitívnych zvukov. Prítomnosť je automatickým liekom zdravej chránenej bunky – tomu, čomu naša myseľ verí, a spĺňa požiadavky pravdy Boha Univerzum. Odpuste sebe, blížnym nevedomosť, prijmime v sebe vedomosť, že všetci sme svetelné bytosti, […]

Deň je liekom života

Na všetko načo pozrieš, zacítiš svojimi zmyslami je liekom človeka. Emóciou Nie cítiš hlad – stíš sa, detskou zvedavosťou začínaš sa kojiť mannou. Emóciou Áno cítiš, že si kojený mannou života. Pri každom strese a nadmernej radosti stíš sa, sú to mantinely života, kde chrániš svoju psychiku a fyziku svoju – mannu života. Všetko je […]

Svet tanca spočíva: precítiť seba

Precítiť seba – svoje telo, to znamená: môcť sa koordinovane pohybovať tanečným krokom. Mať v sebe víziu – nadšenia, to je energia, ktorá nás nosí na svojom chrbte, dvíha naše nahé telo, aby za sebou zanechalo skúsenosti – šatník udalostí, kde sme boli účastníci celku. Žiješ sám za seba, cez blížnych naberáš skúsenosti záťaže. Záťaž […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu