Nebesia v človeku

Nebesia i zem, budú sa triasť a chvieť…, poznáme hĺbku týchto slov? Sú to emócie alfy – neviem, nepoznám, nestretol som sa stým, je to noc na oblohe v človeku s možnosťou poznávania, a omegy – viem, poznám, stretol som sa stým, je to deň na oblohe s možnosťou rozkvetu zrelosti človeka. Všetko má svoju […]

Skener QR

Vždy tu bol aj bude skener QR – kód DNA – …, vždy sa nájde nový názov, len preto, aby zotrvával v nevedomosti medzi ľuďmi ,,Babylon“ – pomotaných jazykov. Kde všade som zachytila novodobú čítačku QR – zdravý funkčný kód DNA: Miluj svojho blížneho, ako seba samého A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi […]

Kmeň života

Včera sme objavili plazivého hada QR, dnes si zopakujeme základ a pohyb QR vo všetkom a v každom človeku. Začíname od nultej lekcií, základu života svojho, každého a všetkého. Nultá lekcia je o rešpekte základu pre aktívne jadro. Úmysel pokojného zvedavého mysliaceho človeka aktivuje jadro QR pre zmysli, ktoré vyživujú orgány: Štartovací systém rozumu ukrytý […]

Plazivý had zo stromu poznania

Vojenská disciplína učiva ,,Manuál života“ je duchovným mečom pre číre riešenie. Dnešných časoch rozpoznáme gazdu od pána. Zdravá gazdovská ruka ponúka riešenie, vie uchopiť meč vo svojej profesii a vidí reálne riešiť pavúčiu sieť, v ktorých sa umiestnili páni, aby si počkali na výsledky gazdu. Vieme, že všetkému raz príde večer. Vo všetkom je Boží […]

Matka

Žena sa stane, stala sa, a bude matkou. Poďme sa pozrieť na opačný pohon každého človeka v kolobehu života pri zodpovednosti matky, ktorá sa opiera o lásku otca dieťaťa. Je to stále tajomstvo – obrovská vlna života pre človeka, vždy to bude kruh – koláč – stále 360 stupňov, ktorý krája každý sám svojou originalitou […]

Alchýmie – chémia

Prišiel mi odkaz týchto slov, vytvorený našimi predkami, píšem, tak ako mi prišlo v mojej vízii, emócie človeka je tvrdým ílom, preto emócie spracovávame pomalým tichým dychom. ,,Alchýmie: chémia – yl“, o tom sa dozvedáme viac, keď poznáme učivo inteligencie človeka. Emóciou Nie spracuj, nepozeráš ako teľa na nové vráta, ale orieš v sebe zem […]

Posvätný oheň človeka

Zapáliť v sebe posvätný olympijský oheň je požehnanie, vo všetkom aktivovať statický bod kríža, aby sme zvládli palivo – to čo sa nám nepáči a dosiahli posvätný olej – to čo sa nám páči, je to práca s emóciami. Ako? Na to máme vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Prečo? Človek je polovica mapy […]

Oko za oko zub za zub

Žijeme, žili sme a budeme žiť v uhlíkovej stope. Všetko dokonale líže uhlíkovú stopu, pre človeka lízať znamená v okamihu meniť slinu v kolobehu života: myšlienkami – zima, slovami – jar, skutkami – leto, v odbornosti – jeseň života. Poďme si vysvetliť vetu: ,,Oko za oko, zub za zub.“ Oko znamená pohľad, kde je zaznamenaná […]

A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami

Slovo pre človeka je semenom pre čin skutku a z toho vyplýva zodpovednosť za slovo. Slovo otvára ľavé krídlo, slovo, ktoré má podporu, otvára pravé krídlo a nastáva skutok. Zrkadlom slova je úroda – skutok. Uvedomme si zodpovednosť za pozitívne slovo, ktoré má svetlo ohňa, hreje a nikdy ťa nespáli. Je to horiaci ker v […]

Váhy sú anjelské krídla človeka

Váhy súdu človeka – ponižovanie, alebo povyšovanie: Ja a Blížny, rešpekt pred rôznymi frekvenciami systémov anjelských krídel. Predstavme si svoje krídlo, ktoré má šestnásť bodov učiva, trup je lietadlom – Bohom Univerzum je planétou Zem pre človeka – orgánov tela, a druhé zrkadlové krídlo so šestnástimi bodmi učiva je úcta k blížnemu získaná detskou zvedavosťou. […]

© 2024 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu