Kvet plodnosti, zrelosti je guľovým bleskom človeka

Liečime sa informáciou guľového blesku človeka, ktorý je ukrytý v čakrách. Čakry sú slnečnou sústavou a v orgánoch tela sú kontinenty planéty Zem. Každá informácia je liekom, alebo jedom človeka. Riadiš svoj guľový blesk: ,,Boha Univerzum počuješ“ Boha Univerzum počuješ v piatej čakre: tu chránené sídlo má planéta Mars, ktorá je semenom systému života Vidíš […]

Plodný guľový blesk človeka

Dnes si urobíme úvahu o emóciách, ktoré nazveme počasím hromov, bleskov v človeku, ktoré sa ovládajú vojenskou disciplínou. guľový blesk nazveme dokonalým internetom plodnosti človeka, darom nebeského otca blesk – aktivácia dokonalého internetu – programu receptúr v dvoch smeroch: sebazničenia – kritika je dopredu prehratá vojna sebazničenia, alebo sebapoznávania – detská zvedavosť je brúsením Bio […]

Uhlíková stopa – hodiny času s vojenskými pravidlami

Uhlíková stopa kmitočtov vyjadrená dňom má 24 hodín vojenskej disciplíny: studenej farby – nocí a teplej farby – dní, použijeme pri tom vetu: ,,Prví budú poslednými a poslední budú prvými“, preto v číselných hodinách kmitočtov má každé číslo svoje miesto, boj o súčet čísla 25 – premiér – pre mier ´ rozloženého tlaku pre veľkosť […]

Čiernobiele emócie skrývajú studené a teplé farby

Vyfarbime si svojho emočného – informačného ducha. Čierno je nevedomosť – človek nie je v obraze, uvedomenie si pohybu ducha človeka v studených modrých farbách je znázornený nocou. Biele je vedomosť – človek je v obraze, pohyb ducha človeka v teplých červených a žltých farbách je znázornený dňom v skrytých hodinách času psychiky a fyziky. […]

Za všetkým je čin, vyberáš si

V prítomnej chvíli človek vedome narába – hýbe súčasne so psychikou a fyzikou. Psychika je zaradená v tabuľke k nebu a fyzika je zaradená v tabuľke k zemi. Na začiatku sú v ponuke vždy dva smery: tvorby alebo rozpadu. Ako prekonávame strach, neistotu, zlosť, krivdu, závisť, pýchu …? Hovoríme o zanedbaní štartovacej dráhy uvedomenia pre […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG