Aká myseľ, slovo, skutok, taký program

Aká myseľ, slovo, skutok, taký program – liek, alebo jed, rozsievaš v sebe a okolo seba. Stíš sa, nech sa tvoja myseľ, slovo, skutok, telepaticky napája naslovovzatým odborníkom. Programom aktivuješ svoje bunky. Pokoj s tebou prvýkrát, je slovo „pros“. Aktivuješ svoju čistotu rastu. Programuješ sa božou dokonalosťou. Si milostivý – vyberavý k svojim myšlienkam, k […]

Duša v človeku

Človek je dokonalá božská bytosť. Dušu má podobnú bohu. Človek sa skladá z buniek. Každé jadro bunky je prepojené s iným človekom. Takže, všetci ľudia, nám tvoria jeden celok. Tento jeden celok sa nazýva duša – dokonalý internet. Len jedno jadro bunky patrí originalite majiteľa tela, kde daná bytosť- človek, riadi svoje telo. Človek funguje […]

Si Lótová žena, alebo dokonalá bytosť- stvoriteľ

Prvý krok života: Hladná myseľ.A: Všetko, čo sa ti nepáči, stíš sa. Je to boží hlas, Boh na teba volá, aby si si pripravil duchovnú obživu. Keď pomaly tíško dýchaš, tvoríš lotosový kvet, ktorý rýchlo rastie až do neba, ako zázračná fazuľa. Prepájaš sa s vesmírom, aby si sa nasýtil.B. Skritizuješ, šomreš, kamenieš, ako Lótová […]

Stojíš človek na svojich pevných základoch?

Každý dostal rovnaký základ: „Miluješ svojho blížneho, ako seba samého.“ Prečo? Si jeden veľký živý diamant. Máš fyzické telo – chrám boží pre človeka. Telo človeka sa skladá z buniek. Každé jadro bunky je prepojené s iným človekom. Skrátka len jedno jediné jadro bunky človeka- je riadiaca- osobná ľudská Kráľovná pre bunky. Každý človek je […]

Človek má právo, ale aj povinnosti

Človek sa skladá z buniek. Každá bunka má jadro. Zaujímavosťou je, že bunky vyzerajú ako včelí úľ. V jednom úli, je len jedna kráľovná. Len jedno jadro bunky je spojené s majiteľom tela. Ostatné jadrá bunky sú spojené s našimi blížnymi, ktorí žili, žijú a budú žiť. Jadrá bunky tvoria človeku dušu – dokonalý internet. […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu