Srdce a rozum

Zopni svoje ruky k modlitbe, aby si zvládal svoje emócie. Koľkokrát úprimne stískaš svoje ruky! Stále pred očami vidíš svoje živé srdce! Vidíš vývody svojho srdca. Svoje palce na rukách. Prosíš, aby sa srdce naplnilo s neokysličenou krvou, predkladáš svojmu srdcu svoj problém, aby rozum dostal nápad. Ďakuješ, aby sa srdce vyprázdnilo s okysličenou krvou, vidíš […]

Peter a Pavol

Poďme sa pozrieť, čo skrývajú písmená slov Peter a Pavol.Slovo „Peter“ zmeníme na výraz: „TEPER,“ čo značí teraz.Slová „a Pavol“ zmeníme na výraz: „APA LOV,“ čo značí: „otca v sebe lov – nachádzaj riešenie.“ Poďme sa pozrieť na šesť- cípu hviezdu. Je to mapa významov pre napredovanie človeka. Červený trojuholník hore je otec. Modrý trojuholník […]

Telo – chrám boží

Človek človeku v procese života je živým zrnom v kolobehu života. Preto nič ani nikoho neponížuj, ani nepovýšuj poškodzuješ v sebe semeno kolobehu života. Ničìš svoje vlastné bunky, ktoré tvoria telo. Pros, aby si prešiel kolobeh života. Ďakuj keď si spoznal kolobeh života. V Petrohrade 15.6.2019

Základy novododého kríža pre človeka

Keď pre svoju neznalosť dáš si vytrhnúť srdce, si na začiatku svojej cesty.Hľadáš hlbku života, aby si sa zakorenil?Vráti sa ti plnosť srdca. Našiel si koniec cesty.Odmenou je tvoja osobna korunovácia: „Otvorená myseľ.“ V plnom bohatstve okysličená krv človeka.

Myšlienka

Navšteva Petrohradu: Keď chceš byť užitočný ako letúň lietadla, potrebuješ tok vône sliny chcelosti cítiť v rukách. Overuješ dopad slova jazyka v praxi.Posila zmyslov, náboj organov:Užitočný- sluch; obličky, močový mechúrTok sliny- chuť; žalúdok, pankreas, slezinaVôňa sliny- čuch; pľúca, hrubé črevoCit- hmat; srdce, tenké črevoDopad- zrak; pečeñ, žlčníkMotor lietadla je duša; jadro bunky, kde človek použil […]

© 2021 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG