Srdce a rozum

Zopni svoje ruky k modlitbe, aby si zvládal svoje emócie. Koľkokrát úprimne stískaš svoje ruky! Stále pred očami vidíš svoje živé srdce! Vidíš vývody svojho srdca. Svoje palce na rukách. Prosíš, aby sa srdce naplnilo s neokysličenou krvou, predkladáš svojmu srdcu svoj problém, aby rozum dostal nápad. Ďakuješ, aby sa srdce vyprázdnilo s okysličenou krvou, vidíš […]

Peter a Pavol

Poďme sa pozrieť, čo skrývajú písmená slov Peter a Pavol.Slovo „Peter“ zmeníme na výraz: „TEPER,“ čo značí teraz.Slová „a Pavol“ zmeníme na výraz: „APA LOV,“ čo značí: „otca v sebe lov – nachádzaj riešenie.“ Poďme sa pozrieť na šesť- cípu hviezdu. Je to mapa významov pre napredovanie človeka. Červený trojuholník hore je otec. Modrý trojuholník […]

Telo – chrám boží

Človek človeku v procese života je živým zrnom v kolobehu života. Preto nič ani nikoho neponížuj, ani nepovýšuj poškodzuješ v sebe semeno kolobehu života. Ničìš svoje vlastné bunky, ktoré tvoria telo. Pros, aby si prešiel kolobeh života. Ďakuj keď si spoznal kolobeh života. V Petrohrade 15.6.2019

Myšlienka

Navšteva Petrohradu: Keď chceš byť užitočný ako letúň lietadla, potrebuješ tok vône sliny chcelosti cítiť v rukách. Overuješ dopad slova jazyka v praxi.Posila zmyslov, náboj organov:Užitočný- sluch; obličky, močový mechúrTok sliny- chuť; žalúdok, pankreas, slezinaVôňa sliny- čuch; pľúca, hrubé črevoCit- hmat; srdce, tenké črevoDopad- zrak; pečeñ, žlčníkMotor lietadla je duša; jadro bunky, kde človek použil […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG