Máš v poriadku duchovné ústa?

Máš poriadku duchovné ústa? Čo myslíš kde sú zdravé duchovné ústa? Zdravé duchovné ústa ukrývame v nohavičkách. Sú to tri vývody, každý ich obsluhuje sám. Poďme sa na nich pozrieť, ako sa sám staráš o svoje duchovné ústa. Kontrolujú správne zvládnutú emóciu NIE, aby si našiel emóciu ÁNO. Sú to vzácne slová: „Poď a bezbolestne […]

Šalamún a Sibyla

Príbeh Šalamúna a Sibyly mi utkvel hlboko v pamäti. Na hodinách náboženstva sme mali vynikajúceho rozprávača príbehov. Rozprával nám ich novokňaz. Obdiv hrdinov sa mi vryl hlboko do pamäti. Až som prišla na to, že každý príbeh sa týka každého, nie len jedinca človeka. V tomto prípade Šalamún je každý rozumný človek, ktorý použije zvedavosť, […]

© 2023 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG