Staň sa sebe víťazom slova, ktoré hýbe Tvojim telom!

Staň sa sebe víťazom slova, ktoré hýbe Tvojim telom! 18.04.2017Je veľkonočný utorok, každý aktívny človek sa podieľa činnosťou, ktorá zapadá do dôležitého celku v prítomnosti.Byť aktívny, znamená poznať víťazné slová celku, ktoré roztancujú telo. Toto nazvali naši predkovia „ Zmŕtvychvstanie“, ísť a predviesť niečo nové, originálne, alebo predviesť opakovane niečo funkčné.Na to máme dušu, dokonalý internet v sebe. […]

PREMENA IMMANUEL

PREMENA IMMANUEL 13.04.2017 Premena Immanuel sa dopracovala k jedenástim obrazom. Sú to pomôcky duchovného zákona. Prvý obraz znázorňuje dušu na siedmych úrovniach. Prvá úroveň: všetci tú začíname – miluj blížneho ako seba samého, prijatie človeka, človekom.Druhá úroveň: boh je tvorca, staň sa aj Ty tvorcom svojho života, stávaš sa dieťaťom božím.Tretia úroveň: všetko má možnosti rozkvetu.Štvrtá úroveň: keď […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu