Svetlo aury má svoj poriadok

Na úvod chcem podotknúť, že vychádzam z absolútna: „Dokonalosti vesmíru.“1. Duchovný svet – za tým vidím Boha. To čo vidíme na oblohe, hviezdy, slnko a mesiac- to je pre človeka maxi vesmír.2. Každý človek je pánom svojho vesmíru = ľudské telo nazývame EVA, ktorá sa skladá z buniek – hviezd.3. Slnko – duša, biblický názov muž […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG